Annons

Annons

Ecoclime tar in order om 2,4 MSEK från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg

Det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600000 kvadratmeter kontorslokaler i i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, har lagt en första beställning till ett ordervärde om 2,4 MSEK för installation av komfortvärmesystem. Systemet innefattar komfortkyla och komfortvärme i fastighetslokaler som hyrs av Clearon AB, ett betalningsinstitut under Finansinpektionens tillsyn, som erbjuder innovativa clearingsystem för handeln. Ecoclime ska tillsammans med dotterbolaget Flexibel Luftbehandling installera 1500 kvadratmeter komforttak i lokalerna med start omgående. Ordern kom till snabbt som följd av den varma våren. Den första etappen ska vara klar i början av juli och installeras samtidigt som verksamheten löper på som vanligt, något som endast är möjligt med Ecoclimes komfortvärmesystem. 

”Det här projektet är ett utomordentligt exempel på ett projekt som är en följd av Ecoclimes ROT-strategi. Dotterbolagen SDC Automations fastighetssystem och Flexibel Luftbehandlings ventilationssystem kombineras med Ecoclime-produkternas installations- och komfortfördelar. Det ger en lösning som möjliggör nyttjande av de befintliga kontorslokalerna och undertaken, utan omfattande ombyggnader med större fläktar och ventilationskanaler, som är normalt när konkurrerande komfortsystem installeras. Därtill sker installationen utan att det uppstår drag, kallras och oljud från ventilationen och utan inblandning av förorenad luft från lokalerna. Ett exempel där såväl fastighetsägaren som hyresgästen bara i detta projektet sparar flera miljoner vid valet av Ecoclimes lösning” säger Martin Johem som i egenskap av affärsområdeschef är den som ansvarat för avtalet med Atrium Ljungberg.