Sponsrat Sponsrat

Domännamnet ”thepiratebay.se” kunde inte förverkas hos Internetstiftelsen i Sverige, IIS

Uppdaterad 2016-05-17
Publicerad 2016-05-17

 

Peter Dyer

Foyen Advokatfirma har genom advokaterna Sara Malmgren och Peter Dyer med framgång biträtt IIS i Svea hovrätt, som i en dom den 12 maj för första gången har prövat i vilken utsträckning domännamn kan förverkas av staten om de används för brottslig verksamhet.

Åklagaren hade yrkat att rätten till domännamnet thepiratebay.se skulle förverkas, inte bara hos innehavaren av domännamnet utan även hos IIS, den svenska stiftelse som är administratör av alla domännamn med ändelsen .se. IIS bestred åklagarens yrkande bl.a. med åberopande av att IIS inte kan kontrollera
eller hållas ansvarig för eventuell olaglig
verksamhet som begås med hjälp av ett
domännamn.

Sara Malmgren

Hovrätten gick på IIS linje och ansåg att ett domännamn inte kan anses utgöra ett ”föremål” i den mening som avses i brottsbalkens bestämmelser om förverkande. Hovrätten ansåg vidare att ett domännamn, med hänsyn till bland annat till IIS roll som administratör av domänerna under .se, inte är en sådan egendom som kan förverkas hos IIS med stöd av upphovsrättslagstiftningen. Hovrättens slutsats var att förfoganderätten till domännamnet istället tillkommer innehavaren av domännamnet, och beslutade i linje därmed att förverka ”thepiratebay.se” och ”piratebay.se” av innehavaren såsom hjälpmedel vid brott mot upphovsrättslagen.


För mer information kontakta:

Peter Dyer, Advokat och delägare på Foyen
0733-228429, peter.dyer@foyen.se

Sara Malmgren, Advokat på Foyen
0733-228428, sara.malmgren@foyen.se


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, IT-rätt, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.

Platsannonser