Sponsrat Sponsrat

DLA Piper och Foyen har biträtt vid överlåtelse av Söders Hantverkshus

Uppdaterad 2016-09-05
Publicerad 2016-09-05

Bostadsrättsföreningen Söders Hantverkshus har avyttrat fastigheten Stockholm Sandbacken mindre 38, allmänt känd som Söders Hantverkshus, till Slussgården. Slussgården ägs av SKL Fastigheter och Service AB och överlåtelsen skedde i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 329 miljoner kronor. Fastigheten, som är på 6,900 kvadratmeter, består huvudsakligen av kontorsytor men inrymmer även butiksyta (Chokladfabriken) och hantverkslokaler.

Bostadsrättsföreningen företräddes vid försäljningen av DLA Piper genom advokaterna och delägare Gustaf Ström och Blanka Kruljac Rolén samt biträdande jurist Emanuel Sköld. SKL biträddes av Foyengenom delägare och advokat Henrik Ståhlberg och advokat Sven Törnberg.

För mer information avseende överlåtelsen, se här >>

Platsannonser