Sponsrat Sponsrat

Digital tjänst hanterar Covid-19-relaterade betalningsuppskov

För att möta ett kraftigt ökat antal förfrågningar om betalningsuppskov från konsumenter relaterat till Covid-19, har FICO skapat en serie digitala scenarion som hjälper företag att granska och godkänna förfrågningar på ett skyndsamt och automatiserat sätt, vilket bland annat avlastar underbemannade kundtjänster.

Uppdaterad 2020-04-30
Publicerad 2020-04-30

Runt om i världen har olika länder och företag öppnat för betalningsuppskov för att hjälpa kunder som fått begränsad likviditet i samband med pandemin. De nya scenarierna från FICO hjälper företag att snabbt och enkelt etablera nya betalningsplaner som ger kunder lättnad i nuläget.

“Många företag uppger att de kan få lika många samtal på en dag som de tidigare fick på en månad, gällande den här typen av förfrågningar,” säger Russell Robinson, ansvarig i Europa för FICOs lösningar inom området. ”Samtidigt ser vi hur en del kundtjänster brottas med mindre än 50 procents kapacitet på grund av sjukdom eller behov av att ta hand om familjemedlemmar. Det innebär att en del kunder som söker betalningsuppskov inte når fram till någon som kan hjälpa dom. Det är därför vi tagit fram det här systemet som automatiskt kan granska och godkänna förfrågningar.”

Systemet är en del av FICO Customer Communications Services, som gör det möjligt att automatiskt och skalbart kommunicera med kunder via olika kanaler. De nya scenarierna som FICO utvecklat kopplat till den ökade mängden förfrågningar om betalningsuppskov, erbjuder bland annat: 

  • En automatiserad virtuell röstbaserad assistent som hanterar kunders förfrågningar om betalningsuppskov och stämmer av detta mot huruvida de uppfyller kraven.

  • Interaktiv virtuell SMS-chattassistent som stämmer av skälen för betalningsuppskov mot regelverket.

“Det är viktigt att kunna godkänna betalningsuppskov på ett så skyndsamt sätt som möjligt i dessa oroliga tider,” säger Russel Robinson. ”Tjänster som detta hjälper också företag att dokumentera information kring processen för att sedan kunna granska sina beslut i enlighet med regelverk som IFRS 9, som bland annat tydliggör vilka nedskrivningar som ska göras utifrån olika kundgrupper.”

Platsannonser