Sponsrat Sponsrat

Den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® beviljas patent i USA

Uppdaterad 2020-10-02
Publicerad 2020-10-02

Den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® beviljas patent i USA

USPTA har meddelat att Instagraft®-teknologin kommer att beviljas patentskydd i USA.

Instagraft®- teknologin möjliggör att fler patienter med kroniska sår får tillgång till hudtransplantation. Instagraft® har potential att flytta avancerad kirurgi från operationssalarna direkt till vanliga mottagningsrum.

Antalet kroniska sår i USA är uppskattat till 6,5 miljoner. En stor del av dessa skulle bli hjälpa av hudtransplantation. En hudtransplantation kostar vanligtvis mer än 18 000 USD, vilket med hjälp av Instagraft®- teknologin kan genomföras till en bråkdel av kostnaden.

”Att en av bolagets absolut mest potenta innovationer blir patentskyddad på världens största marknad för avancerad sårläkning är helt fantastiskt. S2Medical skall bli världsledande inom sårläkning och Instagraft®- teknologin är en mycket viktig pusselbit på denna väg” säger bolagets CEO Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/10 2020 kl. 13:59.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Platsannonser