Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport januari – mars 2021: Danske Bank Sverige växer med 22 procent på en marknad i återhämtning

  • Resultat före skatt uppgick till 1 503 mkr  
  • Oförändrat räntenettot  - kopplat till coronaeffekter och pressade marginaler
  • Totala intäkter ökade med 11 procent
  • Kostnaderna minskade med 1 procent - i linje med bankens besparingsåtgärder
  • Återföringar av kreditreserveringar på 35 mkr påverkade resultatet positivt  
Uppdaterad 2021-04-28
Publicerad 2021-04-28

Händelser under perioden 
Danske Bank i Sverige levererar ett starkt resultat för årets första kvartal. Resultatet före kreditförluster ökade med 22 procent och med hänsyn tagen till gjorda återföringar av kreditreserveringar ökade rörelseresultatet med 208 procent. Bankens affärsområde Storföretag och Institutioner utvecklades starkt under kvartalet. Den höga volatiliteten på valuta-, ränte- och aktiemarknaderna samt kundernas behov av handelsrelaterade och finansiella tjänster bidrog till det goda resultatet. Banken har haft ett bra inflöde av nya företagskunder, dock har små och medelstora företagskunder fortfarande haft utmaningar i spåren av pandemin.

Bankens affärsvolymer ökade både från företag- och privatkunder, där inlåningsvolymerna växte markant med 27 procent. Den ökade konkurrenssituationen på bolånemarknaden påverkade tillväxttakten för nya bolån som var svagare än samma period förra året.

Tecken på återhämtning återspeglas även i det rekordstora intresset för företagsförvärv, en marknad som var relativt svag förra året. Efterfrågan på hållbara finansieringslösningar har varit fortsatt hög. Hela 40 procent av de obligationer som emitterades under perioden var hållbara obligationer - majoriteten utgjordes av gröna obligationer.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar: 
”Vi inleder årets första kvartal mycket starkt på en marknad som visar tydliga signaler på återhämtning. Affärsaktiviteten under perioden var generellt hög, i synnerhet hos våra stora företagskunder där vi haft ett mycket starkt kvartal. Vi har haft ett svagare kvartal på bolånemarknaden samtidigt har vi breddat vår affär där våra kunder i allt högre utsträckning bland annat tagit del av våra placeringserbjudanden. Marknaden för gröna obligationer har vuxit enormt under kvartalet och är fortsatt glödhet. Här har vi med vår expertis stärkt vår position ytterligare genom att agera som arrangör och rådgivare i många tongivande emissioner – något som öppnat dörrar för nya spännande affärsmöjligheter framåt.”

 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in