Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport jan-sep 2019: Wihlborgs visar god tillväxt och stark uthyrning

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 218 Mkr (1 997)
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 615 Mkr (1 462)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 1 318 Mkr (1 051)
  • Periodens resultat uppgår till 1 377 Mkr (1 469), motsvarande ett resultat per aktie om 8,56 kr (9,56)
Uppdaterad 2019-10-24
Publicerad 2019-10-24

- När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att efterfrågan på våra marknader är fortsatt hög, med en god aktivitet och framtidstro hos våra kunder. Detta avspeglar sig i periodens starka nettouthyrning om totalt 75 miljoner och ett förvaltningsresultat som ökar med hela 25 procent. Vi drar nytta av den goda marknaden och har en god tillväxt i hyresvärdet – plus 3,9 procent i lika bestånd, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Våra vakanser ligger kvar på mycket låga nivåer och därmed är det dags för oss att intensifiera arbetet med kommande utvecklingsprojekt, exempelvis Pulpeten 5, vårt nästa projekt i Hyllie. Vi ska fortsätta växa, och göra det på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webcast eller telefon 08-505 583 51 eller +44 3333 009 265 (UK)

Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CEST.

Platsannonser