Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport jan-mar 2019: Wihlborgs visar kraftigt ökat förvaltningsresultat och god tillväxt

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668)
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 500 Mkr (460)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 406 Mkr (325)
  • Periodens resultat uppgår till 311 Mkr (303), motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97)
Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

-       Vår starka utveckling fortsätter och förvaltningsresultatet ökar med hela 25 procent. Efterfrågan är fortsatt god. Under första kvartalet har vi tecknat nya hyresavtal till ett värde om 96 Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Vårt fokus på att öka driftsöverskott och förvaltningsresultat har över tiden stärkt vår balansräkning, vilket gjort det möjligt att genomföra förvärv när möjligheter uppkommit. Under det senaste halvåret har vi gjort större förvärv i Lund och Helsingborg om totalt 121 000 m². Igår sålde vi 27 500 m² i Lund som ett led i arbetet med att optimera vår fastighetsportfölj och göra oss fortsatt redo för nya möjligheter.

-       I Malmö växer vi just nu främst genom utvecklingsprojekt i flera olika delar av staden. Aktiviteten i vår projektutveckling är rekordhög med beslutade investeringar i pågående projekt om totalt 2,5 miljarder i våra fyra städer. Detta gör att vi kan fortsätta utveckla både bolaget och regionen.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CEST.

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webcast eller telefon +46 8 505 58 354 eller +44 333 30 09 266

Länk till webbsändning

Platsannonser