Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport jan-jun 2019: Fortsatt ökat resultat och stärkt position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 475 Mkr (1 330)
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 063 Mkr (957)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 873 Mkr (679)
  • Periodens resultat uppgår till 927 Mkr (923), motsvarande ett resultat per aktie om 6,03 kr (6,00)
Uppdaterad 2019-07-08
Publicerad 2019-07-08

20190708 Fortsatt ökat resultat och stärkt position för Wihlborgs Q220190708 Fortsatt ökat resultat och stärkt position för Wihlborgs Q2-       Vi inledde året starkt och den fina utvecklingen har fortsatt. Vi ser en fortsatt god ökning av hyresintäkterna, ett stigande driftsöverskott och ett förvaltningsresultat som under andra kvartalet ökar med hela 32 procent, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

-       Vår aktivitet är högre än någonsin i alla delar av verksamheten. Vi tecknar fler nya hyreskontrakt än någonsin och våra projektinvesteringar är fortsatt rekordhöga. Under första halvåret har vi dessutom gjort transaktioner till ett värde av totalt 4,4 miljarder kronor. Detta är strategiska försäljningar och förvärv som stärker vår position på marknaden och ger oss goda utvecklingsmöjligheter även framöver.

-       Vi håller fast vid vår strategi – att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Genom vårt fokus och vår höga aktivitet hjälper vi våra hyresgäster att växa och bidrar till att regionen kan fortsätta utvecklas. Det är det som gör att också Wihlborgs kommer att fortsätta växa.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webcast eller telefon + 46 8 566 42 707 eller + 44 3333 00 92 71

Länk till webbsändning 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 07.30 CEST.

Platsannonser