Annons

Annons

Delårsrapport jan-jun 2018: Fortsatt stark tillväxt för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106)
  • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551)
  • Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)

-       Som ny vd är jag glad att kunna summera ett mycket starkt kvartal för Wihlborgs, där vår goda tillväxt fortsätter. Tack vare en region i stark utveckling, ett attraktivt erbjudande och engagerade medarbetare kan vi under andra kvartalet redovisa en mycket god nettouthyrning på 46 Mkr, totalt 64 Mkr under första halvåret. Detta är en viktig faktor för att vi ska kunna fortsätta öka vår intjäning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Att vi kvartal efter kvartal levererar starka siffror och god tillväxt bekräftar att vår strategi och affärsmodell är rätt på både kort och lång sikt. Vår balansräkning är fortsatt stark, vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta investera i nya projekt som skapar långsiktig lönsamhet för Wihlborgs, hjälper våra hyresgäster att växa och bidrar till att utveckla Wihlborgs och regionen även framöver, avslutar Ulrika Hallengren.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 07.30 CEST.

Idag kl 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webcast eller telefon 
08-566 42 663 eller +44 203 00 89 807 (UK)

Länk till webbsändning