Sponsrat Sponsrat

De vill göra Sverige till världsledare på integration

Sverige har på senare år skapat världsledande företag som Spotify och King – nu ska vi bli lika bra på integration. Idag lanseras Sveriges första inkubator för idéer som bidrar till bättre integration av ensamkommande barn. Mer än 90 initiativ över hela landet har granskats i jakt på de mest nytänkande och effektiva lösningarna. 

Uppdaterad 2016-06-30
Publicerad 2016-06-30

Hur vi tar hand om de barn och unga som kommer hit ensamma är en ödesfråga för oss alla, och det finns inga färdiga lösningar. Vi behöver nya bättre idéer, och vi behöver nya samarbeten mellan olika sektorer. Om vi kan ta vara på den kraft som finns i civilsamhället tror vi att Sverige kan kliva fram som en internationell förebild på det här området, säger Sara Damber, vd Reach for Change.

Sverige står inför en av de största integrationsutmaningar någonsin, bara under förra året kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige. Därför lanserar Reach for Change idag, i partnerskap med Tele2 och Stenbecks Stiftelse, en helt ny inkubator för att utveckla nya metoder för integration av ensamkommande. De mest nytänkande och effektiva lösningarna ska få hjälp att utvecklas och spridas över landet. Därigenom vill man också sätta Sverige på kartan som världsledande på integration.

I näringslivet har vi inkubatorer, riskkapitalister och affärsänglar som gör affärer av bra idéer. Även inom civilsamhället behöver innovativa metoder uppmärksammas och ges stöd för att utvecklas och växa. Där vill vi vara med och bidra. Det är särskilt angeläget i en fråga som är så viktig och så akut som integrationen av ensamkommande barn och unga, säger Allison Kirkby, VD och koncernchef, Tele2.

Bland de första initiativen i inkubatorn finns Mitt Livs Val, som verkar för att fler ensamkommande unga ska fortsätta till högskolestudier, och Kompis Ungdom, som bygger hållbara relationer mellan etablerade och ensamkommande ungdomar i Sverige. De entreprenörer som väljs ut får såddfinansiering, affärsrådgivning, forskningsstöd och hjälp att utveckla strategi och mätmetoder.

Att någon tror så genuint på vår idé är en stor kraft i arbetet framåt, säger Sofia Appelgren, VD för Mitt Liv, moderorganisation till deltagaren Mitt Livs Val.

Reach for Change har nyligen genomfört en kartläggning av mer än 90 initiativ i civilsamhället som visar att det finns en enorm initiativrikedom, men också att de flesta initiativ är små och lokala och saknar resurser för att spridas.

Endast 14 procent av ensamkommande barn 2006 som nu är i åldern 20-24 pluggar vidare på universitetsnivå jämfört med 44 procent i landet i stort. Likaså har 49 procent inom målgruppen betalt arbete, jämfört med 83 procent bland övriga i Sverige. 

Platsannonser