Sponsrat Sponsrat

Därför ska du se över din taksäkerhet i Stockholm

Taksäkerhet är väldigt viktigt – inte bara för den som ska beträda taket, men också för den som befinner sig nedanför. "Taksäkerhet ett av fastighetsägarens essentiella ansvarsområden men också det mest bortglömda", säger Mikael Vestman, Projektledare på Roseb AB.

Uppdaterad 2019-11-15
Publicerad 2019-11-15

RosebAB är en fullservice tak- och fasadläggningsfirma med flera års erfarenhet i branschen. De är specialister inom taksäkerhet och vill nu uppmärksamma fler om vikten om taksäkerheten. Enligt Roseb är detta en av de aspekter av fastigheten som dessvärre alltför ofta överses i fastighetsförvaltningen - vilket är riskfullt för omgivningen.

"Om taksäkerheten inte är i bra skick när det väl gäller så kan detta skapa stora problem. Fastighetsägaren har nämligen huvudansvaret när det gäller säkerheten både för dem som vistas på taket men även de som passerar under det", meddelar Mikael Vestman.

Taksäkerhet – ett nödvändigt skydd

Att gå omkring på ett tak kan vara riskfullt och speciellt om villaägaren eller fastighetsägaren inte har sett över sin taksäkerhet. Är du fastighetsägare bör du se över ditt tak och försäkra dig om att ditt tak är säkert för att undvika olycksfall. Sotare och hantverkare som har taket som arbetsplats är oftast de personer som brukar anmärka på bristerna med taksäkerheten. Att säkerställa att taket har all nödvändig säkerhetsutrustning som krävs och att detta underhålls år efter år är fastighetsägarens ansvar. Ansvaret ligger alltså inte på hantverkaren eller sotaren.

Primärt så är taksäkerheten ett skydd för den som arbetar på taket för att undgå fallolyckor. Det är ett riskfullt jobb att arbeta uppe på ett tak på ett höghus. Av den anledningen är det av högsta vikt att den som jobbar på taket kan göra det på ett säkert sätt. Detta kan till exempel innebära att man monterar räcken eller fästanordningar där livlinefästen kan förankras. Takets utformning är det som huvudsakligen avgör vilka typer av anordningar som monteras. Beroende på byggnadens och takets utformning kan det krävas takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor eller säkra fasadstegar. Hur tillträdet ska utformas för att vara godkänt ur säkerhetssynpunkt beror på många aspekter faktorer så som takets lutning och höjden på byggnaden.

Snörasskydd för att skydda vid snöras

Finns det mycket snö på taket kan detta leda till ett snöras vilket kan vara väldigt farligt för barn och äldre personer. Ett snörasskydd kan monteras på taket för att säkerställa att den största snömassan bli liggandes kvar och inte faller ner. Det är speciellt viktigt att ha snörasskydd över entréer som skyddar mot att isblock och snö faller ner. Snöras är inte bara riskabelt för människor, utan kan även skada byggnaden i raset. Särskilt utsatta är de bitar på byggnaden som sticker ut som till exempel: takrännor, fotrännor samt hängrännor.

Teckna snöskottsavtal/takskottningsavtal

Är du fastighetsägare i Stockholm har du möjlighet att teckna ett fördelaktigt snöskottsavtal/ takskottningsavtal med Roseb Entreprenad AB. Avtalet betyder att du har takskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom ramen av 24 timmar för just din fastighet med avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.

Kostnadsfri konsultation

Roseb erbjuder just nu en kostnadsfri konsultation av tak och där de utför fullständig inspektion/riskanalys av kunders takprojekt för att göra sin bedömning av möjligheter och tid för utförande, samt prisoffert. Roseb AB monterar all typ av taksäkerhet i Stockholm på bostadsrättsföreningar (BRF) och fastigheter.

Om företaget

Roseb AB är en fullservice tak- och fasadläggningsfirma som har funnits i branschen sedan 1995. Med ett stort utbud av tjänster som sträcker sig från takrenovering, taksäkerhet, takmålning, fönsterrenovering, fasadrenovering, fasadmålning och totalentreprenad så garanterar vi ett perfekt utförande av varje projekt.

Kontaktperson:

Mikael Vestman, Projektledare på Roseb AB

Tel: 08-17 90 90 / Mobil: 070-236 26 19

Email: info@roseb.se 

Hemsida: https://rosebab.com/

Platsannonser