Sponsrat Sponsrat

Danske Bank deltar i nytt AI-forskningsprojekt för ökad jämställdhet

Vinnova har startat ett forskningprojekt med Danske Bank som samarbetspartner. Projektets syfte är att utveckla en AI-algoritm, som säkerställer att finansieringsbeslut vid kreditgivning inte är diskriminerande på grund av kreditgivarens egna åsikter eller bakgrund. Danske Bank Sverige har som enda bank blivit utvald för att bidra med kunskap om finansieringsanalys och kreditbeslut.

Uppdaterad 2020-03-05
Publicerad 2020-03-05

Forskare från Luleås tekniska universitet, LTU, och University of St Gallen i Schweiz kommer under projektet att utforska tesen att AI tar bort eller minskar förutfattade meningar. Tesen är att AI ger en jämställd kreditbedömning utan påverkan av kreditgivarens personliga preferenser eller åsikter.

- Det här projektet är otroligt spännande och viktigt och vi är väldigt glada att få vara med att bidra. Det ligger i mitt och bankens intresse att skapa en jämställd kreditgivning. Alla människor har rätt till en finansiell bedömning som grundar sig på ren fakta, istället för på normer och föreställningar som utesluter eller begränsar, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige och fortsätter;

- För Danske Bank är det självklart att både män och kvinnor ska ha samma möjligheter och bedömas lika. Därför är det självklart för oss att stötta forskning som kan skapa positiv förändring i samhället, avslutar Johanna Norberg.

Projektet kommer pågå under hela 2020 och utvalda personer från svenska verksamheten har och kommer delta med sin expertis. Insikter från projektet presenteras i slutet av året.

 

Platsannonser