Annons

Annons

Crunchfish utökar samarbetet med OPPO

Nasdaq First North-noterade Crunchfish utökar samarbetet med världens fjärde största mobiltelefontillverkare - OPPO. Inom ramen för ett tilläggsavtal kommer mobiltelefoner under varumärkena OPPO och Realme att använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning. Avtalet löper under 1 år med möjlighet till förlängning. Tilläggsavtalet inkluderar en licens för användning av några fördefinierade gester inom ett specifikt applikationsområde och initiala ordervärdet är 200,000 USD.

Tillägget av licensavtalet innebär att ett flertal nya telefonmodeller under varumärkena OPPO och Realme kommer med Crunchfishs mjukvara för geststyrning under 2019. Överens­kommelsen bygger på befintligt grundavtal som löper sedan tidigare och som består av både licens- och supportkomponenter.

Tilläggsavtalet löper till och med slutet av december 2019 med möjlighet till förlängning.

”Samarbeten med ledande globala leverantörer på mobiltelefonmarknaden är strategiskt viktigt för oss, eftersom dessa företag är aktiva inom AR och kommer att spela en central roll som leverantörer av såväl AR i mobilen som av AR-glasögon till slutkonsument. OPPO är en av de ledande aktörerna med en produktinriktning som ligger i linje med hur vi ser på mark­naden och vi är därför väldigt glada över det fortsatta förtroendet som leverantör ” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Nydemark, VD
Telefon: 0706 351 609
Epost: ir@crunchfish.com


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission
Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019

Om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför Augmented Reality-teknik för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår mjukvara gör det möjligt att styra elektronik med gester och möjliggör AR i en tredje parts applikation. Crunchfishs teknik är licensierad till både hårdvaruproducenter och applikations-utvecklare och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från globala spelare. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och är baserat i Sverige. Besök crunchfish.com för mer information.