Sponsrat Sponsrat

Collector expanderar i Finland genom att erbjuda fastighetskrediter

Collector Bank AB utökar sin finska verksamhet genom att bredda sitt kunderbjudande och lanserar fastighetskrediter. Den finska fastighetsmarknaden bedöms ha god tillväxt med attraktiv riskprofil. Ansvarig person för Collector Fastighetskrediter Finland är Lorenz Merk. 

Publicerad 2016-02-17


Collector Bank erbjuder sedan 2013, främst i Sverige, fastighetskrediter till fastighetsbolag med säkerheter i de underliggande fastigheterna. Krediterna är oftast av efterställd karaktär och utgör därför ett komplement till de traditionella låneprodukterna. I samband med den framgångsrika utvecklingen affärsområdet haft under de senaste åren har enstaka transaktioner genomförts även i Norge och Finland.

Kreditgivning i fastighetsaffärer kräver god lokal kännedom för att korrekt bedöma risker och möjligheter i potentiella affärer. För att skapa möjligheter till ytterligare tillväxt på den finska marknaden kontrakterar Collector Lorenz Merk som ansvarig för Collector Fastighetskrediter Finland. Lorenz har lång internationell erfarenhet av fastighetsförvaltning, finansieringsfrågor och bedömning av affärer. Lorenz verkar från Collector Banks kontor i Helsingfors.

”Tillsammans med vår goda utveckling av fastighetskrediter i Sverige innebär det en förstärkning av vår nordiska affär.” CEO Collector, Stefan Alexandersson

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, VD Collector I Telefon +46 70-607 38 87 I E-poststefan.alexandersson@collectorbank.se

Platsannonser