Capital Conquest har förvärvat 59.000 aktier i Catena Media för 2,2 Mkr

Uppdaterad 2020-01-08
Publicerad 2020-01-08

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 59.000 aktier i Catena Media till ett värde av
ca 2,2 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 190.000 aktier i Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via övriga koncernbolag så totalt innehav är 249.645 aktier i bolaget.

Vi ser idag en väldigt god potential i Catena Media och känner oss mycket trygga med att ha både Bodenholm och Öresund som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

 

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg
 

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

Platsannonser