Sponsrat Sponsrat

Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)

Uppdaterad 2019-10-02
Publicerad 2019-10-02

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat 310 100 aktier i Pallas Group AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market vilket motsvarar cirka 1,80% av aktierna i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg 

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

Platsannonser