Sponsrat Sponsrat

Bublar utökar licensen för mobilspelet Hello Kitty till Asien och Sydamerika

Uppdaterad 2019-09-17
Publicerad 2019-09-17

Bublar Group AB (publ) har med japanska Sanrio säkerställt utökad licens för publicering av mobilspelet Hello Kitty AR Kawaii World i ytterligare 46 länder. De tillkommande regionerna omfattar bland annat Japan, Sydkorea, Hongkong, Taiwan samt Sydostasien och Sydamerika. Sedan tidigare innehar Bublar Group licensrättigheter för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Indien, Ryssland, Nya Zeeland och Australien. Med de tillkommande regionerna säkerställer Bublar Group rättighet att distribuera spelet i fler än 160 länder till ca 5 miljarder människor. 

”Efter vår senaste presentation av spelet för Sanrios ledning i Tokyo har vi säkrat licensen att lansera Hello Kitty-spelet i ytterligare länder, bland annat den viktiga hemmamarknaden Japan, vilket är fantastiskt glädjande”, säger Maria A Grimaldi, VD för Bublar Group.

De tillkommande länderna omfattas av motsvarande villkor som för nuvarande licens, d v s att licensgivaren Sanrio erhåller royalty från spelets intäkter via köp-inuti-app och annonser. Som tidigare informerats behåller Bublar Group merparten av intäkterna. I det platsbaserade AR-spelet har byggnader, vägar och parker omvandlats till en fantasivärld för Hello Kitty och hennes vänner, baserat på Google Maps Platform och integrerat med Bublar Groups plattform. Spelet kommer att testas på valda geografiska marknader under första halvåret nästa år med målsättningen att lansera i samband med OS i Tokyo 2020.

Under de kommande veckorna kommer tilläggsavtalet för de nya licensländerna att undertecknas mellan parterna.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2019 kl. 08.30 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel, applikationer och SaaS-baserade tjänster baserat på egenutvecklad XR-plattform. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt: Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, www.bublar.com

För mer information, kontakta Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com

Platsannonser