Sponsrat Sponsrat

Bublar Group förvärvar finska Augmented Reality-företaget Sayduck genom apportemission

Uppdaterad 2019-07-03
Publicerad 2019-07-03

Bublar Group, Nordens ledande noterade aktör inom AR/VR/XR-teknologi, förvärvar genom apportemission det finska AR-bolaget Sayduck, med kontor i Helsingfors och Vilnius.

Köpeskillingen är avtalad till 13,5 MSEK och erläggs i form av 3 064 424 nyemitterade aktier i Bublar Group AB, vilket motsvarar en utspädning för befintliga ägare om ca 7%. Därtill har avtalats en prestationsbaserad möjlig tilläggsköpeskilling (att erläggas i nyemitterade aktier) vilken för befintliga ägare kan leda till ytterligare utspädning om maximalt 6,5%, motsvarande 3 064 424 aktier. Sayducks aktieägare ingår lock-up-avtal på 1 år för aktierna som de nu erhåller i köpeskilling. Apportemissionen görs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019.

Sayduck är en ledande aktör inom 3D Augmented Reality, och dess tekniska plattform riktar sig till den globala e-handelsmarknaden. Plattformen gör det möjligt för e-handelsföretag att utveckla sin digitala produktportfölj till 3D och ger kunderna möjlighet att placera ut virtuella 3D-modeller av produkterna i verkliga världen med augmented reality-teknik. 

Sedan 2018 har Sayduck samarbetat med Shopify Inc (NYSE:SHOP) (TSX:SHOP), en världsledande plattform för e-handel. Sayduck är Shopifys första AR-partner och bolagets AR-tjänster marknadsförs mot Shopifys ca 800 000 e-handlare. 

“Förvärvet är en del av vår strategi att erbjuda skalbar XR-teknologi. Sayduck är ett mindre bolag som har stor potential. Deras plattform bygger på den senaste augmented reality-tekniken och kan implementeras direkt i vårt erbjudande av produkter och tjänster. Nu kan vi tillhandahålla en beprövad SaaS-lösning för den snabbt växande e-handeln.”, säger Maria A Grimaldi, vd på Bublar Group. 

Niklas Slotte, vd för Sayduck, “Vi är stolta att bli en del av Bublar Group. Tillsammans stärker vi vår position som det ledande nordiska bolaget inom XR-teknologin och kan nu möta den växande efterfrågan på en global marknad. 3D och Augmented Reality är nästa naturliga steg i utvecklingen för både webb och mobil-handel. Genom plattformen, ger vi e-handlare möjligheten att enkelt 3D-visualisera sina produkter gentemot konsumenterna med en förstärkt upplevelse”.

Augmented Reality-teknik inom B2B, s k Enterprise AR, växer i snabb takt och en stor del av tillväxten förväntas ske inom detaljhandeln. 100 miljoner konsumenter förväntas handla med stöd av AR online och i butik år 2020, enligt analysföretaget Gartner. 25% av den globala e- och m-handeln kommer att vara AR-anpassad år 2030 enligt Citibank

    

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 18.45 CET.

Om Sayduck

Sayduck är en ledande AR-plattform för e-handeln. Bolaget grundades 2012 och är pionjärer inom Augmented Reality-lösningar för företagsmarknaden med 3D visualisering av fysiska produkter, med fokus på webb och mobil. Bolaget har 8 anställda och kontor i Helsingfors och Vilnius. Bland bolagets ägare kan nämnas A-Lehdet, Matteo Alessi, Seedcamp Investments med flera. Bolagets hemsida är www.sayduck.com

    

Om Bublar Group

Bublar Group är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB (www.vobling.com) som förvärvades i oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793).

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, SE-113 57 Stockholm, Sweden. Telefon: +46 (0) 8-559 251 20, www.bublar.com

För mer information:
 

Maria A. Grimaldi, CEO Bublar Group AB (publ): maria.grimaldi@bublar.com, telefon: +46 (0) 70 828 38 34

Niklas Slotte, CEO Sayduck OY: niklas.slotte@sayduck.com, telefon: +358 40 735 38 74

Platsannonser