Sponsrat Sponsrat

Blue Coat utökar ledarskap inom företagssäkerhet med branschens mest omfattande molnsäkerhetsplattform

Blue Coat tar itu med molngenerationens utmaningar såsom skugg-it och Office 365, och lanserar en ny koalition för molnindustrin.

Uppdaterad 2016-04-19
Publicerad 2016-04-19

SUNNYVALE, Kalifornien., April 18, 2016 – Blue Coat Inc., en ledande distributör av avancerade websäkerhetslösningar för globala företag och myndigheter, lanserar nu ett omfattande utbud av molnsäkerhetsmöjligheter- och tjänster, uppbackade av ett brett ekosystem inom säkerhetsindustrin, läs här. Blue Coat fokuserar på att göra övergången till molnet både enklare och säkrare genom att leverera en robust lösning för att tillmötesgå flertalet brådskande företagssäkerhets- och efterlevnadsrisker som uppstår till följd av tillträdet i molnet. Tillkännagivandet visar Blue Coats förmåga att snabbt integrera viktiga CASB (Cloud Access Security Broker)-innovationer, vilka blivit möjliga efter det senaste förvärvet av Elastica. Detta ger  en kraftfull global säkerhetsplattform som innehåller funktioner för synlighet, kontroll och datasäkerhetsnivå genom molnet, i såväl lokala som hybrida molnmiljöer.

Utökandet av företags säkerhetsinfrastruktur

Företag upplever ett fundamentalt skifte i hur deras anställda och kunder använder teknik. Det ökade användandet av personliga enheter, allmänt förekommande höghastighetsanslutningar och molnbaserade applikationer omdefinierar företagsnätverk långt bortom de traditionella skyldigheter en CIO agerar utefter.

Ibland refererat till att nätverkets gränser är i upplösning, men i själva verket representerar det en expansion av det traditionella företagsnätverket; detta för att inkludera både mobila och molnanvändare. Denna nya företagsverkligheten omdefinierar därför IT. Blue Coat Säkerhetsplattform är specifikt designad för att säkra det växande företagsnätverket.

En säkerhetsplattform för molngenerationen

Det nyliga omdefinitionen för dagens företag och nya arbetsmönster drivna av mobilitet samt den snabba tillväxten av molnapplikationer kan ge en betydande produktivitetsökning för organisationer och privatpersoner, men det kan också medföra nya säkerhetsrisker och regelbrott. Detta är problemen ”molngenerationen” möter, där företag försöker att anpassa de möjligheter molnapplikationer- och tjänster erbjuder men samtidigt bibehålla och utveckla det traditionella företagsnätverket, skapa möjligheter för mobila användare och möta utmaningarna med IoT (Internet of Things). Molngenerationen kräver en ny modell för säkerhet. Blue Coat tillhandahåller en robust, öppen plattform som integrerar viktiga säkerhet- och efterlevnadsramverk för att leverera en rad kontrollösningar som skyddar användaren och den organisationsdata som de är i kontakt med.

Som ledaren inom ”Secure Web Gateway”-marknaden tillhandahåller Blue Coat en ideal arkitektur med en uppsättning av integrerade säkerhetsteknologier som skall adressera de nya utmaningarna. Dessa definierar de moderna säkerhetslösningar som finns att tillgå för molnkopplade enheter, nätverk och applikationer, och skapar som bieffekt en ”Gateway” till molnet.

Dagens tillkännagivanden

Som en viktig del av sin Blue Coat Säkerhetsplattform, lanserar företaget en ny lösning fokuserat på högriskområden för dagens företag:

-       En integrerad lösning för att upptäcka och styra skugg-it – Blue Coat lanserade integrationen av Elastica Audit prenumerationstjänst med AppFeed – en data-feed som i realtid levererar information om skugg-it till Blue Coats ”Säker Web Gateway-produkter”. Kombinationen tillåter inte bara kunden att få synlighet i användning av skugg-it och dess faror, men också att vidta åtgärder genom kraftiga moln-tillgänglighets policys för att mildra dessa risker. Genom förvärvet av Elastica, samt integrationen av dess molnapplikation-data-feeds till Blue Coats marknadsledande ”Secure Web Gateway”, finns nu en omfattande översikt av moln-applikationsanvändning, vare sig den är sanktionerad eller inte. Kunder som skaffar Elastica Audit-tjänsten (upptäckt, användning och riskanalys, rapportering av web och molntillgänglighet) kommer automatiskt att få tillgång till AppFeed som innehåller 8.400+ applikationsklassificeringar- och egenskaper, vilket möjliggör en robust policyhantering av moln-applikationsanvändning. Detta tillåter kunder att kontrollera molntillgänglighet som skulle kunna sätta företagets datasäkerhet och dess efterlevnad i riskzonen.

-       En potent säkerhetslösning för Office 365 – Blue Coat lanserar en hel serie av säkerhets- och administrationsstyrning för Microsoft Office 365, som nu är den mest använda molnapplikationen hos företag. Lösningen inkluderar integrerad tillträdeskontroll, avancerat hotskydd, upptäckt av säkerhetshål, kriminalteknisk utredning, datasäkerhet, molnskydd mot förlorad data (Cloud-DLP, Data Loss Protection) samt en enklare molnsäkerhetspolicy specifik för Microsoft Office 365. Dessa egenskaper ger en kraftfull säkerhet, administration och prestation för att möjliggöra en effektiv övergång till ett molnbaserat Office 365.

-       Ett brett ekosystem för molnsäkerhetspartners – Det nya lanserade Blue Coat Cloud Ready Partnerprogrammet är industrins bredaste ekosystem för molnsäkerhetspartnerskap. Det skapar ett öppet ramverk för att tillåta en rad utvalda säkerhetsleverantörer och SaaS-företag att integrera och certifiera deras tjänster och molnapplikationer direkt i Blue Coat-säkerhetsplattformen. Den här nivån av integration tillåter kunder att göra övergången till molnet och samtidigt bibehålla en viktig översikt och kontroll mellan användare och applikationer.

Medlemmar av Blue Coat Ready Partner Programmet är: AirWatch, AlienVault, Box, Centrify, Dropbox, E8 Security, Exabeam, Fortscale, Gemalto, HP, Seculert, Splunk, Symantec.

Platsannonser