Sponsrat Sponsrat

Blippit anlitar erfaren affärsutvecklare för att bygga upp bolagets affär inom AR-baserad butiksmarknadsföring

Uppdaterad 2019-04-15
Publicerad 2019-04-15

Crunchfish och ClearOns gemensamma bolag Blippit bygger kapacitet inom AR-baserad butiksmarknadsföring för att kunna möta marknadens behov. Crunchfish har flera års erfarenhet av att arbeta med interaktionslösningar inom AR och ClearOn administrerar varje år tusentals kampanjer som kan ha ett intresse av nya digitala marknadsföringsmöjligheter.

Mats Lind kommer till Blippit med ett brinnande intresse för AR och över
30 års erfarenhet av företagande och affärsutveckling mot varumärkesägare.

Digital butiksmarknadsföring är på stark frammarsch eftersom det skapar bättre möjligheter att engagera, öka butiksupplevelsen och driva merförsäljning. När AR slår igenom kommer förutsättningarna att bjuda på inspiration och driva merförsäljning att bli ännu större. Blippit demonstrerade vid Innoday att AR-baserad marknadsföring även möjliggör digital distribution av kuponger vid köpögon­blicket eftersom konsumenten kan inhämta en kupong digitalt som alternativ till att ta en papperskupong vid hyll­kanten. Det kommer bara vara fantasin som sätter gränser för hur AR-baserad butiksmarknadsföring kommer se ut i framtiden. Lekfullheten kommer vara stor med spel och tävlingar för att uppnå ökat intresse och engagemang för varumärket. Här är några länkar som visar hur AR-baserad marknadsföring ser ut.

https://youtu.be/fuJa4CgnHtw                                       
https://youtu.be/Uau49pnDYV4
https://www.youtube.com/watch?v=hF9arN_w29A

Crunchfish, som äger 50% av Blippit, är ett av världens ledande bolag inom AR-interaktion som kan upplevas i mobilen eller i smarta AR-glasögon. ClearOn, som äger den andra halvan av Blippit, administrerade under 2018 hela 2 600 kampanjer vilket ger oss många möjligheter att marknadsföra AR-baserad butiksmarknadsföring. Att det finns ett stort intresse verifierades under Innoday den 21 mars och på Axfood Närlivs Servicehandelsdag 7 april. För att kunna hantera intresset har Blippit anlitat Mats Lind för att ansvara för affärsutveckling inom området.

Mats är en erfaren företagsledare, affärsutveck­lings­chef och B2B säljare med bakgrund från produktion och tjänsteutveckling av förpackningar och etiketter. Under många år drev Mats framgångsrikt Linds Flexo AB / Marvaco som producerade grafiska lösningar, design och repro till förpacknings­tillverkande företag. Mats har även erfarenhet av affärsutveckling i internationell nivå från hans senaste tjänst som affärsutvecklingschef på Flint Group i Tyskland.

”Reaktionerna på AR-baserad marknadsföring har varit stor sedan vi visade upp hur man kan hämta kuponger i butikshyllan digitalt. Nu måste vi ta hand om intresset. Mats långa erfarenhet att jobba mot varumärkesägare i kombination med ett brinnande intresse för AR gör honom perfekt som affärsutvecklare hos oss”, säger Joachim Samuelsson, VD för Blippit.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit AB och styrelseordförande i Crunchfish AB,
070-846 47 88, joachim.samuelsson@blippit.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Om Blippit – blippit.com
Blippit ger mobila appar access till handelns butikskassor via en appterminal. Blippits appterminal är en ny typ av betalningsinfrastruktur som utgör bryggan mellan app och butikskassa. Bolagets innovativa lösning transformerar marknadssegmenten för betalning, kuponger, betalningsterminaler och betalväxlar i fysisk handel. Blippit ägs gemensamt av Crunchfish Proximity och ClearOn i lika delar.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

GS1 Sweden AB – gs1.se
GS1 Sweden är en del av GS1, en icke vinstdrivande organisation som utvecklar globala standarder för att förbättra effektiviteten, säkerheten och synligheten i distributionskedjan, både i fysiska och digitala kanaler. Vi gör det möjligt för små och stora företag att identifiera, märka och dela information. Eftersom vi är en global organisation skapar GS1 ett gemensamt 

Platsannonser