Sponsrat Sponsrat

Bioextrax AB (publ) erhåller besked om kommande godkännande av patent i Europa

Publicerad 2020-04-01

Bioextrax AB (publ) meddelar att de har mottagit besked från det europeiska patentverket, EPO, om ett kommande godkännande för patentansökan avseende en teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Patentansökan täcker en biobaserad process för utvinning av bioplast från bioplast-producerande mikrober. Som framgår av Bioextrax publicerade memorandum (som går att finna via www.bioextrax.com/investor-relations/) har motsvarande patentansökan mottagit ”Notice of Allowance” från de amerikanska patentmyndigheterna.

Europa är den globalt sett viktigaste marknaden för PHA och teknologin som täcks av detta patent är den främsta anledningen till vår kostnadsfördel gentemot konkurrensen. Därför är det mycket glädjande att vi nu har fått besked om att patentet kommer att beviljas.” Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.45 CET, den 31 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643
E-post: edh@bioextrax.com

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Läs mer på www.bioextrax.com

Platsannonser