Annons

Annons

BIMobject AB: BIMobject gör strategisk förstärkning till nytt affärsområde för digitalisering inom byggindustrin

YASTEST

BIMobject AB gör en strategisk anställning av Michael Thydell till sitt nya affärsområde med digitalt förvaltningsstöd för byggnader och andra byggda miljöer. Det nya affärsområdet kommer att drivas parallellt med den nuvarande verksamheten och omfattar tjänster baserade på molnlösningen BIMobject® Hercules. Målgruppen är internationella fastighetsägare och förvaltare inom privat och offentlig verksamhet.

Michael Thydell lämnar sin position som internationellt erkänd BIM-strateg på Sweco AB och blir chef för det nya affärsområdet hos BIMobject. Han tillträder sin tjänst i slutet av december 2017. Michael Thydell har varit styrelseledamot i BIMobject sedan 2014 och känner väl till bolagets verksamhet. Han är en av Europas mest erfarna experter av att utveckla avancerade CAD/BIM-lösningar och metoder för bygg- och fastighetsindustrin.

Michael Thydell kommer att leda det nya affärsområdet med fokus på att tydliggöra och förstärka värdet av BIM utifrån ett digitalt livscykelperspektiv. Genom att tillvarata och utveckla den information som redan finns i de digitala modellerna och BIM-objekten från projektering kommer BIMobject kunna erbjuda marknaden digitala tjänster för fastighetsförvaltning och affärsutveckling. Lösningarna kommer att inkludera den öppna molnplattformen BIMobject® Cloud och den privata molnplattformen BIMobject® Hercules. Plattformarna tillhandahåller högkvalitativ information för Big Data-analys med hjälp av Microsoft Power BI. Den samlade plattformen BIMobject erbjuder är helt kompatibel med alla på marknaden förekommande ledande system och dessutom kan lösningar inom Virtual Reality, Augmented Reality, analys, simulering och kommunikation läggas till. Miljön tillåter adderande realtidsdata från exempelvis Internet of Things och även integration med den senaste snabba 3D-scanningstekniken.

Det nya affärsområdet kommer att drivas parallellt med BIMobjects kärnverksamhet som består av att erbjuda tjänster till tillverkare av byggprodukter. Affärsområdet kommer under Michael Thydells ledning att drivas av ett expertteam med gedigen erfarenhet av byggindustrin. 

"Det ligger fantastisk potential i att digitalisera fastighetsbranschen. De nödvändiga faktorerna har nu fallit på plats genom att de tekniska förutsättningarna äntligen kommit tillräckligt långt och antalet BIM-användare har ökat lavinartat. Inom det nya affärsområdet kommer vi kunna skapa stora och ofta oväntade mervärden för våra kunder genom att erbjuda en plattform som alla marknadens aktörer kan mötas på. Att samlas innebär en 'win-win'-situation för samtliga inblandade", säger Michael Thydell, affärsområdeschef hos BIMobject.

"I och med detta nya affärsområde bryter vi ny mark på en arena där det faktiskt inte finns några konkurrenter. Detta innebär enorma möjligheter för samarbeten, även internationellt. Michaels omfattande erfarenheter, samlade kunskap och breda nätverk är unika tillgångar som kommer att komma till stor nytta", säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com    This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire