Sponsrat Sponsrat

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 27 juni 2017.

Uppdaterad 2017-06-27
Publicerad 2017-06-27

Beslut om nyemission

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 500 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan,

Namn Antal aktier Teckningslikvid (kr) Handelsbanken Hållbar Energi 1 000 000 13 390 000,00 Handelsbanken Microcap Sverige 1 000 000 13 390 000,00 Jörgen Lantto 298 730 3 999 994,70 Palmstierna Invest. AB 74 683 1 000 005,37 Björn Westerholm 15 000 200 850,00 Ulf Henning 7 468 99 996,52 Michael Glantz 2000 26 780,00 Michael Perselius 3 000 40 170,00 Max Rydahl 3 000 40 170,00 Lan Hu 2 000 26 780,00 Katrin Kortsdottir 1 500 20 085,00 Sean McGee 1 000 13 390,00 Helena Carinci 1 000 13 390,00 Hans Lindblom 3 000 40 170,00 Totalt 2 412 381 32 301 781,59

Fullständiga förslag till beslut framgår i kallelsen som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.myfcpower.com.

Platsannonser