Sponsrat Sponsrat

Bästa siffrorna någonsin för låneutmanaren Consector

Bättre produkt, nöjdare kunder och fler samarbetspartners ligger bakom Consectors rekordsiffror 2019.

Uppdaterad 2020-02-04
Publicerad 2020-02-04

2019 har varit ett starkt år för Consector, som redovisar sina bästa siffror hittills. Under året har man lanserat SBAB som ny bolånepartner och Notar som ny mäklarpartner, ett segment som är unikt bland låneförmedlare. Nu riktar Consector blicken framåt – och gör sig redo för att skala upp.

”2019 var för oss ett rent produkt- och processår. Marknaden är väldigt konkurrensutsatt och det gäller att bygga sig en organisation som kan stå emot, och ha en rejäl vallgrav mot konkurrenterna innan man skalar upp. Annars finns det risk att man drar på sig kostnader innan man har en särställning på marknaden och det kan bli tufft i det långa loppet. Men nu, nu är vi redo för att skala”, säger Pontus Holgersson, VD på Consector.  

Den konkurrensutsatta marknaden till trots har Consector lyckats öka omsättningen med nästan 50% – en trend som bara ser ut att fortsätta. Men trots att lånemarknaden länge har visat god tillväxt krymper utrymmet som aktörerna har att röra sig på. Spelarna blir fler för varje år, och kampen om marknadsandelar blir allt tuffare när marknaden inte växer i samma takt.

”Vi satsar på plattform och partners.”, fyller Pontus Holgersson på. ”De hjälper varandra. Vi vill ge det bästa till våra kunder genom en helt digital process vilket i förlängningen är det som gör att våra partners vill jobba med oss. Enklare processer och mindre handpåläggning. Utmaningen för våra partners är att vara redo för en digital process. Något som tyvärr lett till att vi fått tacka nej till samarbeten då de legat för långt efter eller suttit fast i gamla system.”


 

Platsannonser