Sponsrat Sponsrat

Bäst löneutveckling för sjuksköterskor i Dalarna och barnmorskor i Västmanland

Vårdförbundets lönestatistik för medlemmar 2015 län för län är klar. Störst lönelyft har barnmorskor i Västmanland fått med 10,9 procent, vilket innebär drygt 3 500 kronor. 

Uppdaterad 2016-05-30
Publicerad 2016-05-30

Landstinget Dalarna och landstinget Västmanland visar bäst löneutveckling med 7,7 respektive 7,0 procent för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det innebär ett lönelyft på över 2 000 kronor i snitt. I landstinget Dalarna har man haft en särskild lönesatsning för anställda i hälso- och sjukvården.

I Västmanlands landsting har sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatri samt barnmorskor på avdelning fått extra lönepåslag utöver lönerevisionen.

I kommuner har chefer i region Värmland bäst löneutveckling med 4,9 procent, knappt 2 000 kronor. I privat sektor befinner sig Värmland i topp med 7,5 procent, drygt 2 400 kronor.


Ett steg i rätt riktning
– Lönen är en av de viktigaste frågorna för att säkra kompetensförsörjningen. Jag vet att många medlemmar inte känner igen sig i statistiken. Vi nöjer oss inte förrän alla legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är rätt värderade och har en god arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet.

– Vi behöver en ökad lönespridning, en tydlig lönekarriär. Det ska exempelvis löna sig att utbilda sig till specialist. Bristen på våra fyra professioner gör förstås sitt till för den goda löneutvecklingen, men vi i Vårdförbundet har jobbat aktivt för att höja lönerna och öka lönespridningen, säger Sineva Ribeiro.

1 300 kronor till Vårdförbundets medlemmar
Lönestatistiken för 2015 visar en individuell löneutveckling över hela landet i landsting och regioner på 4,4 procent, drygt 1 300 kronor och inom kommuner 3,6 procent, drygt 1 100 kronor.

Inom privat sektor (Vårdföretagarna) och staten var löneutvecklingen 3,7, knappt 1 200 kronor respektive 3,5 procent, över 1 200 kronor.  Landstinget är den sektor som fått högst individuell löneutveckling men det är även i den sektorn där medianlönerna är som lägst. Det så kallade märket för industrisektorn var 2,2 procent.

Individuell löneutveckling definieras av att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region.

Barnmorskor får störst lönelyft i Västmanland
I Västmanland har barnmorskor ökat sin lön med 10,9 procent under 2015 vilket innebär över 3 500 kronor. Därefter kommer landstinget Dalarna med 8,4 procent, nästan 2 700 kronor.

Biomedicinska analytiker får bäst löneutveckling i Dalarna
I Dalarna har biomedicinska analytiker ökat sin lön med 6,5 procent under 2015. Detta motsvarar nästan 1 900 kronor.  Därefter kommer Västmanland med 5,7 procent eller knappt 1 700 kronor.

För röntgensjuksköterskor är Dalarna och Västmanland i topp
I Dalarna och Västmanland har röntgensjuksköterskor ökat sin lön med 7,9 respektive 7,8 procent under 2015. Detta innebär ett lönelyft på ca 2 400 kronor.

Sjuksköterskor får störst lönelyft i Dalarna
I Dalarnas har sjuksköterskor ökat sin lön med 8,1 procent under 2015 vilket innebär 2 400 kronor. Därefter kommer Västmanland med 7,1 procent eller drygt 2 000 kronor.


Medellön högst och lägst

När det gäller medellön avses även nyanställda och de som slutat sin anställning under året. Det är månadslönen inkl. fasta tillägg som redovisas, ob-tillägg och andra rörliga tillägg finns inte med. 

Medellön landstinget

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer och ledare, riket: 31 400 kronor

Landstinget Dalarna ligger i topp med en medellön på 32 800 kronor. Lägst har Västernorrland med 30 000 kronor i månaden.

Sjuksköterskor riket: 30 500 kronor
Medellönen är högst i landstinget Dalarna med 31 900 kronor i månaden. Landstinget Västernorrland har den lägsta, 29 100 kronor i månaden.

Barnmorskor riket: 33 800 kronor
Barnmorskorna, som har fyra och ett halvt års universitetsutbildning, har högre löner. Landstinget Västmanland har högst medellön på 35 900 kronor i månaden. Lägst har landstinget Västernorrland med 31 500 kronor i månaden.

Biomedicinska analytiker riket: 29 500 kronor
Bäst tjänar biomedicinska analytiker i Västmanland, där medellönen är 30 800 kronor i månaden. Lägst har Kalmar med 28 300 kronor i månaden.

Röntgensjuksköterskor riket: 30 200 kronor
I topp ligger landstinget Dalarna med 32 600 kronor i medellön. Landstinget Norrbotten har lägst med 28 200 kronor i månaden.

Medellön kommunal sektor

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 32 200 kronor

Stockholms län ligger i topp när det gäller samtliga professioner med en medellön på
36 500 kronor. Lägst har Gävleborg med 31 000 kronor i månaden.

Medellön privat sektor (Vårdföretagarna)

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 33 400 kronor

Kalmar län ligger i topp när det gäller samtliga professioner med en medellön på
38 100 kronor. Lägst har Gävleborg med 30 800 kronor i månaden.

Medellön staten

Totalt samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer, riket: 36 200 kronor

Medlemmar inom staten arbetar på universitet, högskola eller myndighet. De har oftast inte traditionella arbetsuppgifter för sitt yrke utan arbetar främst med utredning, utbildning och forskning.

Extra satsningar i landstingen

År 2015 har olika åtgärder vidtagits för att få upp lönerna. I Dalarna har det investerats i längre erfarenhet och yrkesskicklighet. Extra lönesatsningar har gjorts på anställda i patientnära vård. Landstinget Västmanland har gett lönepåslag till sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatri samt barnmorskor på avdelning vilket ger effekt i lönestatistiken. Region Skåne har satsat på specialistutbildade och sjuksköterskor som halkat efter i löneutvecklingen samt biomedicinska analytiker och vissa barnmorskor. Även Södersjukhuset i Stockholm har satsat extra på sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som halkat efter i lön. Värmlands landsting har prioriterat erfarna sjuksköterskor på vårdavdelningar.


Löneutveckling över tid landstinget 2013 – 2015

För att se hur löneutvecklingen varit de senaste åren har vi tagit fram en kedjad löneutveckling för 2012/2013 till 2014/2015. I och med kedjningen tas hänsyn till flera års procentuella ökningar, så kallad ränta-på-ränta effekt. Vi anser att resultaten bör hamna över 10,0 procent för att visa på en positiv utveckling. Industrimärket motsvarande år var 6,8 procent, där 6,3 procent går till löneökningar.

När det gäller alla yrkesgrupper inklusive chefer ligger landstinget Dalarna högst med 15,7 procent. Under 10 finns Västernorrland med 9,5 procent. Även för sjuksköterskor är Dalarna i topp med 16,3 procent och Västernorrland längst ner med 9,5 procent. För Barnmorskor har det gått bäst i Halland med 17,7 procent och Västernorrland har 8,4 procent. När det gäller biomedicinska analytiker har Stockholms läns landsting högst kedjat värde på 14,5 procent och Blekinge samt Västernorrland hamnar under 10 gränsen med 9,2 respektive 9,0 procent. Landstinget Dalarna har högst kedjad löneutveckling för röntgensjuksköterskor på 15,9 procent och Värmland och Västernorrland har värden strax under 10, 9,7 respektive 9,0 procent. Gällande chefer och ledare ligger Örebro i topp med 14,1 procent och Halland och Jämtland hamnar under gränsen med 9,8 respektive 9,6 procent.

Lönestatistik län för län

Se löneutveckling län för län för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper samt chefer i bifogade pdf:r eller på www.vardforbundet.se
Pdf Löneutveckling 2015Individuell löneutv för publ privat
Pdf Löneutveckling 2015Individuell landsting
Pdf Löneutveckling 2015Individuell löneutv för publ staten
Pdf Löneutveckling 2015Individuell kommun 

Platsannonser