Sponsrat Sponsrat

Assemblin tecknar rikstäckande ramavtal med Akademiska Hus

Assemblin tecknar nu rikstäckande ramavtal med Akademiska Hus om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.

Uppdaterad 2016-06-03
Publicerad 2016-06-03

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och
högskolor arbetar för att stärka Sverige som kunskapsnation. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar
miljöer för utbildning, forskning och innovation på orter över hela landet. I deras fastigheter studerar,
forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner
kvadratmeter lokalarea.

”Vi är hedrade och stolta över det stora förtroendet. Att aktivt kunna medverka med vårt
multidisciplinära installationserbjudande, för såväl större komplexa projekt som i löpande service och
underhåll, är något som är helt i linje med våra mål”, säger Thomas Rebermark, Informations- och
Marknadschef, Assemblin.

För mer information kontakta:
Thomas Rebermark, Assemblin, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: thomas.rebermark@assemblin.se

Platsannonser