Sponsrat Sponsrat

Arctic Securities stärker teamet genom flertalet nya rekryteringar

Publicerad 2019-03-20


Arctic Securites stärker sin satsning i Sverige genom ett antal rekryteringar till Corporate Finance DCM och Kreditanalys. Per Eliasson, Fredrik Sangberg och Andreas Adler kommer närmast från Nordea och Gustav Larsson kommer närmast från Swedbank. 

Per Eliassson har lång och gedigen erfarenhet från DCM och krediter från Nordea och kommer från en roll som Head of Debt Solutions and Loans på Nordea Debt and Risk Solutions. 

Fredrik Sangberg har flera års erfarenhet skuldrådgivning och transaktioner från Debt Solutions and Loans på Nordea Debt and Risk Solutions och Danske Bank. 

Andreas Adler har erfarenhet av Debt Solutions and Loans från Nordea Debt and Risk Solutions. 

Gustav Larsson startade sin anställning på Arctic som kreditanalytiker i januari och kommer närmast från Swedbank Markets kreditanalys där han analyserade HY och IG-krediter. 

Koncernchef på Arctic Securities, Mads H. Syversen; ”att förstärka Arctic med ett team som har lång och framgångsrik erfarenhet av krediter och transaktioner är ett led i vår strategi att växla upp Arctics nordiska DCM affär.” 

”Den svenska företagsobligationsmarknaden växer och vi ser många intressanta affärsmöjligheter till våra kunder. Med det nya teamet på plats breddar vi kompetensen vilket möjliggör en fortsatt tillväxtresa inom kapitalanskaffningar via företagsobligationer och direktlån, aktieemissioner och M&A”, säger Anna Hallsten, ansvarig för Arctic Securities svenska verksamhet. 

Teamet tillträder sina positioner i juni. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Hallsten CEO, Sweden 

+46 72 726 16 72 

anna.hallsten@arctic.com 
 

Arctic koncernen är en ledande oberoende investmentbank, grundad 2007. Arctic Securities erbjuder tjänster inom affärsområdena obligations- och aktiemäkleri, Corporate Finance, Analys, Kapitalförvaltning, direktinvesteringar, offshore, shipping och försäkring. Arctic nådde en milstolpe 2017, med intäkter överstigande 1 miljard och framgångssagan grundar sig bland annat i långsiktiga kundrelationer, starkt engagemang, hög kompetens, diskretion och snabbt genomförande av kapitalanskaffningsprocesser. Idag har koncernen Arctic över 250 anställda och finns representerade i Oslo, Stockholm, New York, Houston, samt i Rio de Janeiro. 

www.arctic.com

Platsannonser