Sponsrat Sponsrat

Arctic Securities förstärker teamet till Corporate Finance DCM och Credit Sales

Publicerad 2019-11-14

Som ett led i Arctic Securities offensiv på den nordiska företagsobligationsmarknaden förstärks teamet till Corporate Finance DCM och Credit Sales med två seniora medarbetare, Sean Winstanley och David de Man Lapidoth från Swedbank.

Sean Winstanley – har lång och gedigen erfarenhet från krediter och DCM. Senaste 5 åren har han haft fokus på den svenska och internationella obligationsmarknaden, primärt high yield marknaden på Swedbank.

David de Man Lapidoth – har lång erfarenhet från kreditmarknaden, varav de senaste 7 åren som Credit Sales på Swedbank.

Genom dessa rekryteringar stärker och breddar Arctic sitt nordiska företagsobligationserbjudande. 
Sean och David tillträder sina positioner i början av nästa år. 

För mer information, vänligen kontakta: Anna Hallsten CEO, Sweden
+46 72 726 16 72
anna.hallsten@arctic.com


Arctic koncernen är en ledande oberoende investmentbank, grundad 2007. Arctic Securities erbjuder tjänster inom affärsområdena obligations- och aktiemäkleri, Corporate Finance, Analys, Kapitalförvaltning, direktinvesteringar, offshore, shipping och försäkring. Arctic nådde en milstolpe 2017, med intäkter överstigande 1 miljard och framgångssagan grundar sig bland annat i långsiktiga kundrelationer, starkt engagemang, hög kompetens, diskretion och snabbt genomförande av kapitalanskaffningsprocesser. Idag har koncernen Arctic över 260 anställda och finns representerade i Oslo, Stockholm, New York, Houston, samt i Rio de Janeiro.
www.arctic.com
 

Platsannonser