Sponsrat Sponsrat

Antennorder för elmätare till Norge

Uppdaterad 2016-03-17
Publicerad 2016-03-17

Antennbolaget Smarteq Wireless AB som ingår i Allgongruppen har erhållit en order avseende leverans av antenner för avläsningsbara elmätare. Smarteq Wireless har utvecklat en antennlösning som gör det möjligt med bättre uppkoppling på platser med dålig mottagning. Affären gäller den norska marknaden som står i beredskap att uppgradera det norska elnätet med avläsningsbara elmätare. Det totala ordervärdet uppgår till 3 MSEK.

Vi har ett starkt erkännande på marknaden för vår kompetens av antennlösningar och det är extra roligt att den norska marknaden nu äntligen börjar ta fart. Vi har en nära relation med våra kunder och har en god chans till fler affärer under året säger Michael Nyqvist, försäljningschef Smarteq Wireless AB.

Smarteq Wireless är ett helägt dotterbolag till Allgon AB. Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt.


Mer info

Allgon AB                                                                                                                             

CEO Johan Hårdén                                                                                                                                        

Tfn. 0733 859 219                                                                                                              

E-post : johan.harden@allgon.se                                                   

Allgon startades 2016 och är en svensk företagsgrupp som verkar globalt. Företagsgruppen består av nischade bolag som utvecklar och levererar robusta trådlösa produkter och system för industriella- och andra krävande miljöer.

Vi växer organiskt och genom förvärv av etablerade och utvecklingsbara företag
som kompletterar och agerar inom ramen för Allgons erbjudande.

Johan Hårdén

Tfn. 0733 859219

johan.harden@allgon.se

Platsannonser