Sponsrat Sponsrat

Allt fler fondbolag startar egen försäljning

Egen distribution, nya möjligheter. Många fondsparare har sitt sparande på plattformar hos nätmäklare som Avanza och Nordnet. Det är enkelt, användarvänligt och spararna har allt på ett ställe. Men nu börjar pendeln delvis svänga. Allt fler fondbolag väljer att distribuera sina fonder direkt till kunderna som komplement till nätmäklarnas plattformar. Många sparare börjar också upptäcka att det finns fördelar med att vara direktkund hos fondbolagen.

Uppdaterad 2020-06-10
Publicerad 2020-06-10

– Vi ser en tydlig trend där fondbolagen i större utsträckning än tidigare inser vikten av att vara nära och förstå sina kunder, konstaterar Filip Birkhammar, Head of Sales, på Fondab och fortsätter:

– Med egna direktkunder får fondbolagen en närmare kundrelation som de kan vårda och utveckla. Dessutom kan detta bidra till möjligheten att stärka sitt egna varumärke som annars lätt kan urholkas givet mängden konkurrerande fonder som finns på plattformarna. En annan aspekt är plattformarnas egna varumärkesbyggande aktiviteter som lätt kan ta fokus från vem som faktiskt står bakom en specifik fond.

Fördjupar och stärker kundrelationerna

Den nära kundrelationen kommer även fondspararna till del. Som direktkund kommer man närmare förvaltningen och kan exempelvis få en mer djupgående och löpande information om fondbolagets fonder, de underliggande innehaven samt delta i olika träffar eller seminarier med ansvariga förvaltare.

– Framöver kommer det att bli ännu viktigare för fondbolagen att hitta sin inriktning och få ut sitt budskap. Annars finns risken att de blir anonyma spelare, berättar Birkhammar.

Flexibel prissättning 

I korthet kan Fondab beskrivas som ett depåinstitut – en plats där man som kund kommer åt sina fondandelar, till exempel inom ramen för ett Investeringssparkonto (ISK). Fondab erbjuder dels hela infrastrukturen för fondhandel, dels all slutkundshantering som till exempel compliance och hantering av skattefrågor. Just enkelheten i kombination med kostnadseffektivitet är ytterligare två anledningar till att fondbolag väljer att köpa in systemet istället för att bygga ett eget.

– Med uppstickare i branschen som börjat utmana de stora plattformarna och agerat som en gnista i en eventuell prispress blir det allt mer intressant för fondbolag att istället behålla hela förvaltningsavgiften. Med full marginal finns utrymme att sätta upp det som krävs för att hantera en direktkundsstock – något som med fördel kan överlåtas till oss.

Med en färdig lösning behöver inte fondbolagen anställa personal för att till exempel utveckla och underhålla ett system, vilket även inkluderar uppdateringar om exempelvis regelverk som KYC.

Egen distribution – nya möjligheter 

Med en egen distribution skulle fondbolag kunna jobba med nya prismodeller och upplägg. Säg att en Sverigefond har en förvaltningsavgift på 1,4 procent. Säljs den genom en extern plattform så delas ofta förvaltningsavgiften mellan fondbolaget och plattformen, vilket innebär att fondbolaget i så fall får 0,7 procent.

– Med egna direktkunder kan fondbolagen till exempel skapa nya andelsklasser och ta ut en lägre avgift än 1,4 procent av spararna, men fortfarande tjäna mer än när de går via en extern plattform. Dessutom kan man ta fram mer exklusiva produkter som man enbart riktar till direktkunder, säger Birkhammar.

Breddar erbjudandet till kund

En pågående utveckling är att fler och fler fondbolag erbjuder en egen spartjänst för slutkunder med möjlighet att spara i ISK.

– Det är ett bra sätt att knyta långsiktiga kundrelationer och självfallet är vårt system anpassat för ISK. Med tanke på att konkurrensen om kunderna ökar så är vi fullt och fast övertygade om att fondbolagen kommer att öka arbetet med att hitta nya och fler vägar till kunderna, berättar Birkhammar.

Platsannonser