Sponsrat Sponsrat

Adapteo lanserar ny hållbarhetsstrategi

Uppdaterad 2020-10-29
Publicerad 2020-10-29

Adapteo Plc Pressmeddelande 29 October 2020, kl. 13.15 CET

Det flexibla fastighetsbolaget Adapteo lanserar en ny hållbarhetsstrategi med fokus på klimatsmarta byggnader, innovation och ett inkluderande samhälle. Strategin drar upp riktlinjerna för framtidens aktiviteter med målet att bli drivande i omställningen till en cirkulär och hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Hållbarhetsstrategin tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål*. Utifrån de tre strategiska pelarna klimatsmarta byggnader, hållbara innovationer och ett inkluderande samhälle kommer Adapteo årligen mäta och redovisa verksamhetens hållbarhetsarbete.

- Adapteos affärsmodell är cirkulär i grunden med byggnader som kan återanvändas gång på gång. Nu stärker vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare genom ett ökat fokus på områden där vi har störst påverkan. Vår ambition är att bli det mest hållbara bolaget i branchen, och den nya hållbarhetsstrategin ger en tydlig plattform och riktning för att fortsätta arbetet med att ta fram konkreta målsättningar. Vi ser fram emot att lansera dessa målsättningar i den första delen av 2021, säger Philip Isell Lind af Hageby, koncernchef och vd för Adapteo.

Den första pelaren fokuserar på klimatsmarta byggnader, där viktiga fokusområden är att erbjuda energieffektiva byggnader, använda klimatsmarta material, samt att öka resurseffektiviteten i produktionen. Redan idag använder Adapteo trä i hög utsträckning och har en effektiv industriell produktion. Framåt kommer man öka användningen av certifierade, förnybara, återvunna och återvinningsbara material, samt ställa om till en klimatneutral produktion och fossilfria transporter.

Den andra pelaren handlar om att investera i hållbara innovationer. Fokusområden är att sluta kretsloppet ytterligare och minska miljöpåverkan i användarfasen. Ambitionen är att öka återanvändningen och återvinningen av produkter och material, och minska CO2-utsläppen under hela livscykeln.

- Byggnader står idag för 36 procent av CO2-utsläppen i EU**, samtidigt som vi behöver möta växande behov. Här har anpassningsbara, cirkulära byggnader en viktig roll att spela genom att möjliggöra byggandet av ett samhälle som är redo för förändring med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Hanna Wennberg, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Adapteo.

Den tredje pelaren handlar om att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Fokus här ligger både på rollen som arbetsgivare och som samarbetspartner i lokalsamhället. Som arbetsgivare kommer Adapteo aktivt arbeta med att öka mångfalden inom både operativa roller och chefsroller med särskilt fokus på kön, ålder och olika bakgrunder. Externt kommer man öka samarbetet med organisationer i lokalsamhället för att möta de behov som en växande befolkning medför.

Dessutom kommer Adapteo ytterligare förstärka skyddet av mänskliga rättigheter och miljön i verksamheten och leverantörskedjan genom en uppdaterad uppförandekod. Ett ansvarsfullt och etiskt företagande är grunden för hela verksamheten och ett nära samarbete med andra aktörer i värdekedjan är en avgörande framgångsfaktor för implementeringen av den nya hållbarhetsstrategin.

*FN:s mål för en hållbar utveckling

Adapteos hållbarhetsstrategi fokuserar på följande mål:

  • Mål 4: God utbildning

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

**Europeiska kommissionen

Platsannonser