Sponsrat Sponsrat

AB Traction: VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen

Publicerad 2017-11-08

VINCI Energies och Eitechs huvudägare har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen vilket har offentliggjorts tidigare idag. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informations-teknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Eitech är ett av Sveriges ledande elteknikföretag och koncernen omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor med drygt 1 200 medarbetare, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Eitechs varumärke, verksamhet och inriktning bibehålls i anslutning till försäljningen och integreras i VINCI Energies nordiska verksamhet.

Familjen Tannergård är idag största enskilda ägare med ca 56% av aktierna i Eitech. Tractions ägande uppgår till 10% av aktierna. Traction har varit delägare i Eitech sedan mars 2016. Försäljningen förväntas endast ge marginell positiv påverkan på Tractions resultat.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige.

Ytterligare information om försäljningen finns på:

https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/press-releases/pages/20171108-0830.htm


Stockholm den 8 november 2017

AB Traction

Petter StillströmThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

Platsannonser