Sponsrat Sponsrat

AB Traction: Tractions ägande i Nilörngruppen

Publicerad 2017-11-13

Traction avyttrade i fredags den 10 november 600.000 B-aktier i Nilörngruppen för sammantaget 45,6 Mkr. Tractions ägande i Nilörngruppen uppgår därmed till 2.790.000 aktier varav 960.000 av serie A, vilket motsvarar 24,5% av kapitalet och 57,0% av röstetalet.

Försäljningen har skett mot bakgrund av ett institutionellt köpintresse. Nilörngruppen är alltjämt Tractions största innehav i en övrigt bred portfölj av aktiva innehav jämte en betydande andel likvida finansiella placeringar.

Stockholm den 12 november 2017

AB Traction

Petter StillströmThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

Platsannonser