Annons

Annons

AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2017 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav

Tractions årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se

Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan den 31 december uppgår till 46 Mkr per den 9 mars.

Traction kommer att publicera årsberättelsen för 2017 inom kort. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer kunna beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

Denna information är sådan information som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 09:00 CET. 

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire