Dan Brännström, generalsekreterare för FAR
Revision

Brännström: Tillsätt en HQ-kommission

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, anser att det behövs en analys av förloppet i HQ. Detta uppger han i en debattartikel och stämmer därmed in i Aktiespararnas krav.

Uppdaterad 2018-02-19
Publicerad 2018-02-19

Dan Brännström, generalsekreterare på FAR, skriver i en debattartikel i SvD att det bör tillsättas en HQ-kommission som ska göra en heltäckande och faktabaserad analys av förloppet i HQ. Han menar att pusselbitarna går inte ihop. Tidigare har även Aktiespararna gått ut och krävt en oberoende HQ-kommission.

Dan Brännström anser att det rättsliga efterspelet som blivit beror på att "Finansinspektionen saknade tillräcklig grund för att dra in tillståndet för HQ Bank i augusti 2010”.

Han skriver: ”Visst fanns det säkert förhållanden som förtjänade kritik, men att stänga banken var mycket drastiskt och orsakade stor skada för många. FI förfogade över andra och bättre avvägda disciplinära åtgärder”.

Bland annat skriver Dan Brännström att HQ-fallet visar att förslaget om att tillsyn av revisorer borde ligga under FI är ”direkt olämplig”.

Dan Brännström skriver att en av de avgörande frågorna som en HQ-kommission skulle ta upp är FI:s beslutsprocesser och om myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank. Men även borde styrelsernas och ledningars roller och ansvar i HQ Koncernen liksom revisorns roll och ansvar belysas.

”Vi har inte råd att slösa bort en så omtvistad ”skandal” ”, skriver Dan Brännström.

Platsannonser