Finans Nyhet

Brakförlust för Öresund

Publicerad

Tredje kvartalet blodrött för investmentbolaget Öresund.

Realtid.se

Moderbolaget Öresund redovisar röda siffror på 989 miljoner kronor efter skatt under årets första nio månader. Det kan jämföras med en vinst för samma period i fjol som låg på 478 miljoner kronor.

För det tredje kvartalet redovisar koncernen ett resultat efter skatt på -670 miljoner kronor, att jämföra med + 189 miljoner kronor för fjolårets tredje kvartal.

Det är börsnedgångarna i Avanza Bank, Fabege, Bilia och SkiStar som framförallt tynger Öresund.

Annons

Resultatet per aktie för årets tredje kvartal uppgick till -13:24 kronor (3:30). Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 108 kronor.

Under årets tredje kvartal har syntetiska återköp av egna aktier skett. Den 30 september i år hade 1.449.443 aktier syntetiskt återköpts, motsvarande 2,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, till en genomsnittlig köpkurs om 107 kronor.

En ljuspunkt i portföljen är Klarna som slår förväntningarna med råge i år. I ljuset av detta har Öresunds ägande om 18 procent i Klarna uppvärderats från 177 Mkr till 377 Mkr.

Annons

”Omsättningen, som förra året uppgick till 385 Mkr, väntas öka med cirka 100 procent och vinsten före skatt, som förra året uppgick till 35 Mkr, väntas mer än fördubblas, trots fortsatt stora kostnader för expansion”, skriver Öresund.

”I ljuset av detta har Öresunds ägande om 18 procent i Klarna uppvärderats från 177 Mkr till 377 Mkr.”

Annons