Brakförlust för Catella

Redovisar en förlust om 60 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 och meddelar samtidigt att försäljningen av Banque Invik tar längre tid än planerat.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2011-11-25

Resultatet är en klar försämring sedan samma period i fjol då banken redovisade en förlust om 25 miljoner kronor.

Periodens resultat belastas med nedskrivning av tillgångar om totalt -47 miljoner kronor varav -39 miljoner avser nedskrivning av låneportföljerna.

Omsättningen uppgick till 138 miljoner kronor.

Bolagets vd Johan Eriksson kommenterar rapporten och bekräftar att det tredje kvartalet är "intjäningsmässigt normalt ett svagt kvartal för Catella".

Han hävdar att kvartalsresultatet påverkades negativt av problemen på de europeiska finansmarknaderna.

"Detta resulterade dels i lägre transaktionsvolymer än normalt inom Corporate Finance-rörelsen och dels minskade förvaltningsvolymer i Catellas svenska kapital­förvaltningsenheter främst på grund av fallande aktiekurser", skriver han.

Han kommenterar även nedskrivningen av bolagets portföljer.

"Nedskrivningen görs inte på grund av någon konstaterad förlust, utan grundas i nya riskantaganden givet en försiktigare makroekonomisk marknadssyn", skriver han.

Johan Eriksson berättar även att försäljningen av Banque Invik tar längre tid än planerat.

"Förhandlingar förs med flera potentiella köpare. Catella är som finanskoncern påverkad av utvecklingen på de finansiella marknaderna, inte genom brist på pågående uppdrag eller betydande utflöden av kapital, utan på grund av att projekt tar längre tid att avsluta och är mer krävande att genomföra", skriver han.

Platsannonser

Logga in