Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
Nyemission

”Bra tidpunkt att investera i skog nu”

Skogsfond Baltikum genom en tredje nyemission och möblerar om i styrelsen.

Uppdaterad 2020-06-03
Publicerad 2020-06-03

Skogsfond Baltikum genomför just nu en tredje investeringsrunda på ett år. Hittills har 111 miljoner kronor tillförts sedan start 2019. Maxbeloppet i den aktuella nyemissionen är 107 miljoner, pengar som ska användas till att förvärva ytterligare skog i Lettland och numera också Litauen.
 
Hur tror ni utfallet av nyemissionen blir?
– Teckningsåtagare har tecknat 26 miljoner kronor och men vi vet att det är utmanande att genomföra en nyemission i corona-tider. Vi har goda förhoppningar då många investerare förstår att det är en bra tidpunkt att investera i skog nu, säger Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.

Hur ser era tillgångar ut nu?
– Vi har investerat 10,7 miljoner euro, motsvarande 118 miljoner kronor, i 5 300 hektar skogsmark i Lettland med totalt 440 000 kubikmeter stående skog. Affärsidén är att fortsätta förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj ungefär år 2026. Målet är att generera en årlig nettoavkastning till investerare på 7 till 9  procent i genomsnitt per efter kostnader och avgifter.

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Vad innebär detta?
– Det innebär att vi har explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Baltic Asset Management är utsedd AIF-förvaltare som ansvarar för ekonomisk förvaltning och Intertrust är utsedd förvaringsinstitut med ansvar för granskning av processer kopplat till tillgångshanteringen. Denna förvaltning kostar pengar och görs i syfte att skydda investerarna och dess tillgångar.
 
Av kallelsen till bolagets årsstämma den 17 juni framgår att Per-Olof Wedin, tidigare vd för Sveaskog, Johan Nellbeck, vice vd på Holmen och Daniel Palm, IT-konsult, föreslås som nya styrelseledamöter till bolagets styrelse.

Varför föreslås dessa personer nu?
– Vi fick en bra uppstart under 2019 och tar nu bolagsstyrningen till nästa nivå. De föreslagna personerna är alla sedan tidigare medlemmar i bolagets Advisory Board och kommer bidra med värdefull kompetens i vår strävan att fortsätta utveckla bolaget och vår verksamhet framöver.
 
Sista dag för teckning i den aktuella emissionen är 5 juni 2020. Nordnet har agerat säljagent vid emissionen, liksom man gjort vid de tidigare.

I onsdagens upplaga av Dagens Industri kritiseras nyemissionen för att ha höga avgifter och en onödigt komplicerad struktur.

– Dagens Industris artikel innehåller flera felaktigheter och påstenden. Dessa felaktigheter är påtalade och kommer att korrigeras i torsdagens upplaga samt på nätet, säger Carl Olén.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in