Robert Nordahl, Lena Apler och Per Börjesson om att EQT skulle vara på väg till börsen
Riskkapital

Bra att få ett marknadsvärde, men klarar EQT börsens krav?

Realtids rundringning angående att riskkapitalbolaget EQT skulle vara på väg till börsen ger blandade svar. Lena Apler, Collector, tycker att det är kontraintuitivt och Robert Nordahl, BDO, tror inte heller att den publika miljön är rätt för EQT. Per Börjesson på Spiltan ser däremot bara fördelar med att bolaget får ett marknadsvärde. 

Uppdaterad 2018-12-05
Publicerad 2018-11-09

Robert Nordahl, head of transactions, BDO

Vad talar för att EQT börsnoteras?
– Det är inte mycket som talar för att EQT skulle börsnoteras. De har ju inte haft svårt att resa kapital. Det skulle kanske vara att man fick en bättre skattesituation för delägarna, men det är fortfarande svårt i en carried interest struktur. 
 Vad talar emot?
– Högre genomlysning, kvartalsekonomi och hamna i ett publikt fokus. 
Har inte EQT:s framgång byggt på att man just inte varit på börsen och därmed haft möjlighet att vara mer långsiktig?
– Det är klart svårare för noterade bolag att göra större omstruktureringar som kanske tar på lönsamheten under ett par år men som är långsiktigt bra för verksamheten och aktieägarna. 

Per Börjesson, Spiltan

Vad talar för att EQT börsnoteras?
– Det vore väl bra om de börsnoterades för då skulle ägaren Investor får fram marknadsvärdet på EQT:s managementbolag i sin balansräkning. Det finns säkert övervärden i EQT och om bolaget börsnoterades så skulle man få fram ett rättvisande värde. Det kan också påverka substansrabatten.
Vad talar emot?
– Det finns ingen nackdel med en börsnotering som jag ser det. Det viktiga är att deras fonder går bra och att fonderna attraherar kapital. Det finns ju exempel på börsnoterade företag som lyckas bra med det som Blackstone och KKR exempelvis. För 10-15 år sedan var det kanske mer diskussioner kring hur mycket riskkapitalbolagen hade investerat och tjänat, men i dag har det blivit mycket mer transparent så steget till en publik miljö är inte så stort.
Har inte EQT:s framgång byggt på att man just inte varit på börsen och därmed haft möjlighet att vara mer långsiktig?
– Vad som är långsiktigt är en definitionsfråga. EQT:s fonder löper på ett visst antal år och tycker att de är långsiktiga jämfört med de som handlar på dagskurser. Men de familjeägda bolagen talar inte i termer av år utan generation. Det är en definitionsfråga.

Lena Apler, ordförande, Collector

Vad talar för att EQT börsnoteras?
– Jag kan inte förstå vad som talar för att de skulle sätta sig på börsen. Det är ju väldigt intressant om det skulle bli så, de skulle bli en gigant och det första PE-bolaget på börsen, men jag har verkligen ingen aning varför de skulle göra det.
 Vad talar emot?
– Jag tycker att de har en väldigt bra struktur som innebär att de har lätt att få in oerhört mycket kapital utanför börsen. De har ju tagit in gigantiska summor i sina fonder.
Har inte EQT:s framgång byggt på att man just inte varit på börsen och därmed haft möjlighet att vara mer långsiktig?
– Ja, framför allt har de kunnat agera snabbt, de har inte samma informationsplikt som börsbolag har. Det är är en helt annan sak att vara på börsen, spontant förstår jag inte syftet med att ett PE-bolag skulle gå till börsen.

Platsannonser