Fastigheter

Bostadsbyggare varnar för ny konjunturkrasch

Årsvolymerna i bostadsbyggandet har rasat med 40 procent sedan toppåret 2017, då 67 000 nya bostäder påbörjades i Sverige. Den stora norska bygg- och bostadskoncernen Veidekke jämför nu läget med IT-kraschen åren strax efter år 2 000.

Publicerad 2019-06-07

I Stockholmsregionen rasade byggandet med 52 procent i fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017, skriver Svenska Dagbladet. 

I en ny rapport manar nu den stora norska bygg- och bostadskoncernen Veidekke till ”största möjliga försiktighet” bland annat vid väntade politiska reformer i Sverige.

Raset skulle kunna öka ytterligare av reformer som ”snabbt nedtrappade ränteavdrag” eller en ”dramatisk höjning av fastighetsrelaterade skatter”. 

Det nya konjunkturläget och finanspolitiken gör att gapet ökar mellan befolkningsökningen och nyproduktionen, enligt rapporten.

Många unga har nu inte råd att flytta till Stockholm vilket missgynnar näringslivet i regionen, som får svårare att rekrytera personal, enligt Per-Martin Eriksson, vd för Veidekke Bostad.

Platsannonser