Finans Nyhet

Börssänket

Publicerad

SEB-aktien faller över 5 procent trots en kvartalsrapport med strålande resultat.

Realtid.se

Jämfört med SME Direkts prognos levererade SEB ett resultat över förväntan. Det räckte inte för att blidka marknaden som hade sänkt aktien med 5 procent vid 12-tiden på torsdagen.

– Intäkterna är svagare än förväntat och återvinningarna är högre än väntat. Problemet är att återvinningar inte är någonting man extrapolerar till 2012. Vi tror att rapporten leder till nedjusteringar i estimaten för vinsten per aktie 2012, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas till nyhetsbyrån Direkt.

I kvartalsrapporten lyfter SEB:s vd Annika Falkengren fram bankens goda resultat under ett ”utmanande kvartal”. Förklaringen är ”en stark underliggande affär”.

Annons

Jämfört med samma period för ett år sedan har SEB ökat vinsten dramatiskt. Rörelseresultatet blev 4,3 miljarder kronor (2,7).

Rörelseintäkterna på 9,5 miljarder var en ökning med 3 procent sedan fjolåret men en minskning med 1 procent sedan första kvartalet.

SEB talar i rapporten om risken för en ökad makroekonomisk oro i omvärlden vilket kan slå mot den nordiska marknaden. Samtidigt trycker banken på det ökade säkerhetsmedvetandet:

Annons

– Under de första sex månaderna har vi tagit in 78 mdr kr i långfristig finansiering, vilket är 80 procent av all förfallande långfristig skuld under 2011. Därmed har vi en finansiering av in- och utgående kassaflöden netto som överstiger två år, säger Annika Falkengren i en rapportkommentar.

Bland ljuspunkterna i rapporten märks en fortsatt tillväxt inom private banking med en nyförsäljning netto under andra kvartalet på 7 miljarder kronor.

På den heta marknaden för företagsobligationer rapporterar SEB en medverkan i 86 procent av de publika obligationsemissionerna i Norden under första halvåret.

Annons

Bankens exponering mot räntepapper kopplade till Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien har minskat från 19 till 17 miljarder kronor de senaste sex månaderna.

SEB fokuserar sin utländska verksamhet på affärsområdet Stora företag & institutioner. Här ökar kostnaderna mer än bankens genomsnittsliga mål för året på grund av ”rekryteringar för att förverkliga planerna att expandera utanför Sverige”.

SEB:s satsning på egna ETF:er, som lanserades under våren, hade gett en total volym på 1 miljard kronor vid utgången av andra kvartalet.

Annons