Fastigheter

Börspremiär för Peabavknoppning

Peabavknoppningen Annehem blir på fredag Stockholmsbörsens nästa tillskott i fastighetssektorn. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Publicerad 2020-12-06

I dag utgörs Annehems portfölj nästan helt av kontorsfastigheter, men av prospektet framgår att bolaget vill växa inom samhällsfastigheter och bostäder.

Det var i februari som byggbolaget Peab bildade ett fastighetsbolag med sina kommersiella fastigheter, i syfte att dela ut det till aktieägarna.

Av prospektet framgår att värdet på bolagets fastigheter är knappt 3,3 miljarder kronor. Därutöver har bolaget förvärvat ytterligare fastigheter för 0,8 miljarder från Peab och har en avsiktsförklaring med Peab om att förvärva nybyggda fastigheter för ytterligare nära 5 miljarder kronor.

 

Platsannonser