Annons

Annons

Börsnoterade bolag bäst på transparens i skatt och hållbarhet

20 procent av LargeCap-bolagen på Stockholmsbörsen rapporterar utförligt om skatt som hållbarhetsfråga. Bland icke-noterade svenska bolag gör elva procent detta. Det kan jämföras med fyra procent av statliga svenska bolag. Det visar KPMGs nya studie om Tax Transparency.

– LargeCap-bolagen på Stockholmsbörsen ligger steget före statliga svenska bolag och stora privatägda bolag när det handlar om att utförligt rapportera om skatt som hållbarhetsfråga. Transparens kring skatt blir en allmer prioriterad fråga hos börsnoterade bolag. Nya regleringar rörande bland annat land-för-land rapportering och ökade krav från investerare driver utvecklingen, säger David Perrone, ansvarig för Tax Transformation på KPMG Sverige, i ett pressmeddelande.

Studien visar att 27 procent av LargeCap-bolagen redovisar om skatt och hållbarhet på sin hemsida, och 23 procent har publicerat sin skattepolicy. Endast fyra procent av de statligt ägda bolagen har publicerat en skattepolicy och för icke-noterade bolag är siffran sex procent. Sedan KPMG inledde sina studier av frågan 2014 har LargeCap-bolagen som utförligt rapporterar skatt som hållbarhetsfråga ökat med cirka två procentenheter per år. Dock nämner fortfarande 39 procent av LargeCap-bolagen inte alls skatt som hållbarhetsfråga. Detsamma gäller för 24 procent av de statligt ägda bolagen och hela 66 procent av de icke-noterade bolagen.

– Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy har ungefär vart fjärde börsbolag publicerat sin skattepolicy på sin hemsida. Vi förväntar oss en fortsatt ökning i takt med att allt fler intressenter börjar ifrågasätta skatt som en del i företags större hållbarhetsarbete. Det är positivt att stora börsnoterade bolag i allt större utsträckning tar frågorna på allvar, fortsätter David Perrone.

 

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons