Insiderdom överklagas till Högsta Domstolen Foto: EBM
EBM:s lagböcker Foto: EBM
Juridik

Börsbolags-vd fälld för aktiepåverkan

Martin West, vd för First North-noterade Precomp Solutions, döms för marknadsmanipulation.

Uppdaterad 2018-03-06
Publicerad 2018-03-06

Stockholms tingsrätt meddelade en fällande dom mot Martin West, vd för First North-noterade Precomp Solutions, under måndagen.

Enligt åtalet har Martin West mellan den 20 maj 2016 och den 9 september 2016 handlat aktier i Precomp Solutions AB, där han även var vd. Han har på marknadsplatsen First North vid 19 tillfällen köpt mindre poster om 5 stycken aktier.

"Eftersom den totala handeln i aktien var tämligen begränsad, fick dessa köp relativt stor påverkan på aktiekursen. Vd hade själv eller genom bolag ett betydande innehav i aktien”, skriver EBM i ett pressmeddelande.

– Dessa aktieposter som vd:n köpt var så små att det inte kunde vara fråga om riktiga investeringar. Därför var det var det helt korrekt av tingsrätten att bortse från denna invändning som den tilltalade hade, säger vice chefsåklagare Olof Kronlund vid Finansmarknadskammaren.

Domstolen skriver i domskälen att "Det råder ingen tvekan om att samtliga köp som Martin West har gjort har varit ägnade att påverka kursen på aktien och att påverka bilden av intresset för denna".

Vidare skriver domstolen att "Martin West har saknat kommersiellt syfte med sina köp och snarare velat påverka kursen i det bolag som han är verkställande direktör för. Ett sådant agerande utgör otillbörlig marknadspåverkan på det sätt som åklagaren påstått. Genom denna bedömning står det klart att Martin West har haft uppsåt till att hans agerande har skickat felaktiga och vilseledande signaler, dvs. har varit otillbörligt". 

Ekobrottsmyndigheten skriver i pressmeddelandet att "Även om den faktiska kurspåverkan inte synes ha blivit bestående, så var det en försvårande omständighet att det var bolagets egen vd som utförde detta. Därmed fanns också ett tydligt motiv att hålla uppe aktiekursen”.

– Dessa okynnesköp i form av små poster, som inte är riktiga investeringar, ställer till oreda och hör inte hemma på aktiemarknaden eftersom de kan vara vilseledande för andra, säger Olof Kronlund.

Vd:n dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Eftersom brotten begicks innan den nuvarande lagstiftningen började gälla den 1 februari 2017 har gärningarna bedömts enligt den gamla lagstiftningen. I den nya lagen ser man dock allvarligare på marknadsmissbruksbrott än tidigare och straffet för marknadsmanipulation som bedöms som grovt brott har höjts till max 6 års fängelse.

Platsannonser