FinansNyhet

Bornold: ”Anpassa börsnoteringarna efter ISK-reglerna”

Joakim Bornold. Foto: Söderberg & Partners
Publicerad

ISK-innehavare har det senaste året utestängts från 20 procent av alla IPO:s. ”Reglerna finns ju där av en anledning,” säger Joakim Bornold, Söderberg & Partners sparekonom. 

Camilla Jonsson

ISK, investeringssparkonto, infördes 2012 och har blivit sparformen framför andra. Kontot har fördelarna i att det beskattas med en låg årlig värdebaserad skatt, och att man inte behöver deklarera varje enskild affär.

Men en det har under åren blivit en hel del diskussion om brister i systemet, en av dem blev aktuell i samband med danska bolaget Stenocares emission.

På ett ISK är deltagande i IPO:s och emissioner med befintliga aktier inte möjligt. Stenocares emissionserbjudande bestod av bonusaktier, för att göra erbjudandet mer attraktivt. Men bonusaktierna kom inte från bolaget självt utan från befintliga ägare. Och där säger lagtexten stopp. Ingår det aktier i emissionen från annan än bolaget självt får en ISK-innehavare inte delta. 

Annons

En IPO med både befintliga och nyemitterade aktier dök också upp när Traton, SATS, Stillfront, LeoVegas, Garo, Resurs, Pandox, Lifco, Gränges och många fler noterade de senaste åren. Och det blev också aktuellt när det i förra veckan blev känt att digitala magasinstjänsten Readly ska noteras på Stockholmsbörsen nästa vecka.  Först sades det att Nordnet inte kan låta sina kunder med investeringssparkonto teckna upp sig för aktier. Därför att det som i Readlys fall ingår aktier från redan befintliga ägare. Men medan Nordnet försökt hantera frågan genom att få till en lagändring har Avanza löst problemet genom att skapa ett mellanled där mäklarhuset köper in aktierna i eget namn, och sedan säljer dem vidare till sina kunder. 

Hos Nordnet erbjöds fram till i går inte den här typen av service och nätbanken har menat att beslutet är för spararnas skull.

– Enligt lagtexten kan ISK nämligen upphöra om otillåtna tillgångar förs in på ISK, eller om tillåtna tillgångar förs in på ett otillåtet sätt. Då får spararen betala konventionell skatt på alla sina innehav. Det handlar alltså om att skydda spararna från att råka ut för detta, skrev sparekonomen Frida Bratt på Nordnetbloggen när Readlys noteringsplaner annonserades förra veckan.

Annons

Nu har emellertid Nordnet tvärvänt – när det gäller Readly.

– Nu har vi alltså hittat en lösning den här gången, men det här är inget hållbart system. Det finns ett antal olika instrument som kan förekomma i samband med börsintroduktioner, och det är inte säkert att det genom kreativa lösningar går att låta ISK-spararna delta varje gång, säger Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad till DI.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners faller inte in i klagokören.

Annons

– Det är klart att det är bra om det är så enkelt som möjligt, men reglerna finns ju där av en anledning. Det är ju inget misstag. Handeln ska ske över reglerad marknad, börsen, säger han till Realtid.

– ISK är så pass skattegynnat att man måste hålla strikta regler för att försvara att det finns kvar. Börjar vi luckra upp reglerna så finns det risk att vi öppnar Pandoras ask. Nyemitterade aktier ja ”gamla” aktier nej. Handeln bör fortsatt ske inom reglerade marknadsplatsers murar. 

Vad är ditt förslag för att komma runt problemet?

– Se till att anpassa börsnoteringarna efter ISK-reglerna istället för tvärtom.

 

Annons