FinansNyhet

”Bordet är rensat och rent”

"Det är en bekräftelse på att så som vi såg på det hela faktiskt var det som gällde," säger Ilija Batljans försvarare Filip Rydin. Foto: Kriström Advokatbyrå
Publicerad

Försvararna till de misstänka i insiderutredningen runt SBB och Hemfosa är nöjda med att samtliga inblandade snabbt kunnat frias helt.

Per Agerman

Ekobrottsmyndighetens beslut att lägga ner den uppmärksammade insiderutredningen kom på onsdagseftermiddagen. Genomgången av beslag och de förhör som gjorts har inte lett fram till att några bevis kunnat säkras. Samtliga sex misstänkta är därmed helt avförda utredningen som läggs ner, bara två veckor efter gripandena den 5 maj.

Advokat Filip Rydin, som har försvarat SBB:s vd Ilija Batljan, beskriver Ekobrottsmyndighetens besked som inte bara en lättnad för hans klient utan också en bekräftelse av att Ilija Batljan hade rätt från början.

– Det är en bekräftelse på att så som vi såg på det hela faktiskt var det som gällde. Vi har inte varit särskilt oroliga under förundersökningen, därför att i samband med förhör av Ilija så har han lämnat väldigt detaljerade och konkreta uppgifter. Som försvarare så väntar man då på att det ska komma konfronterande uppgifter från utredarna rörande de uppgifter man lämnat, men det har inte kommit en enda konfronterande fråga. Så jag är inte förvånad att åklagaren lägger ner.

Annons

Filip Rydin understryker vikten av att utredningen nu är nedlagd i sin helhet:

– Man kan också konstatera att inga andra misstänkta heller finns kvar, förundersökningen är nedlagd mot alla, och det tycker vi är väldigt bra därför att då finns det ingen koppling till någon pågående utredning som han tidigare har varit involverad i. Bordet är rensat och rent, det känns bra.

Filip Rydin beskriver Ekobrottsmyndighetens tillslag som ett sätt att försöka få fram mer information utifrån ett ”lågt ingångsvärde”. Han vill inte kritisera åklagaren, men är förvånad över att tillslagsbeslutet togs:

Annons

– Åklagaren har både en rättighet och en skyldighet att utreda påstådd brottslighet. Så här i efterhand är det skönt att faktiskt ha en utredning som bekräftar att man är fullständigt oskyldig. Däremot, med tanke på det låga ingångsvärdet man hade, så är jag kanske lite förvånad över att man slog till så pass hårt och frihetsberövade dem, det måste jag säga, säger Filip Rydin.

Advokatkollegan Jonas Granfelt, som försvarat en av de daytraders som misstänktes för handel i Hemfosa, går längre i sin kritik.

– Det är oerhört beklämmande att se att det vidtas sådana här vidlyftiga åtgärder med de oerhörda effekter och konsekvenser det får utan att det finns någon som helst substans för misstankarna, säger han och pekar på följdverkningar som medial exponering och fallande aktiekurser.

Annons

Jonas Granfelt beskriver att det var tydligt att Ekobrottsmyndighetens utredare inte hade något att komma med redan när hans klient satt anhållen.

– Det var med mycket stor förvåning som vi deltog i förhör nummer två, efter att han suttit frihetsberövad i tre dagar, och det var precis samma frågor som ställdes som dag ett och det inte kom fram en enda konkret omständighet som kunde motivera den oerhört kraftfulla insats som Ekobrottsmyndigheten vidtog mot både honom och andra.

Martin Cullberg, advokat åt en annan av de personer som misstänktes för handel i Hemfosa-aktien, är inne på samma linje. Han beskriver underlaget inför tillslaget som anmärkningsvärt tunt.

– Jag vet bara vad som gäller för min klient och min bedömning är att det inte fanns fog för det. Jag kunde inte se någon substans i detta.

– De har ställt till med väldigt mycket problem för våra klienter. Med sådana här anklagelser så smutsas namnen ner och det är inte bra. Men på sätt och vis är det då bra att det kommer ett snabbt besked om att de lägger ner.

Slobodan Jovicic, som försvarat daytradern och investeraren Jakob Ryer – gift med före detta Odd Molly-ledamoten Elin Ryer som även hon varit misstänkt – har tidigare kallat Ekobrottsmyndighetens tillslag för ”en fiskeexpedition” i en intervju med Realtid. Att utredningen nu läggs ner helt förvånar honom inte mot bakgrund av det material som Ekobrottsmyndigheten arbetade med.

– Jag är givetvis väldigt lättad och tacksam för min klient och hans familjs skull. Det här har varit väldigt påfrestande för dem. Det var tacksamt att beskedet ändå kom så fort, så att de slapp leva med det här över sig en längre tid, säger Slobodan Jovicic.

Även Henrik Olsson Lilja som försvarat Odd Molly-grundaren Christer Andersson beskriver dagens besked som välkommet.

– Det var en ganska väntad utgång. Med den insyn jag fått så var det omöjligt att säga att det här skulle kunna vara ett brott. Det är bra att åklagaren ganska snabbt har fått en bild och väljer att lägga ner det här. Det är skönt både för min klient och de andra som varit misstänkta. Men detta har förorsakat mycket skada kortsiktigt.

Realtid har sökt Elin Ryers ombud Thomas Olsson för en kommentar, men utan framgång.

Annons