Finans

Bonavas första gröna obligation övertecknad

I syfte att refinansiera utestående lån har Bonava emitterat en grön företagsobligation om 1 miljard kronor. 

 

Publicerad 2020-09-04

Den gröna, senior, icke-säkerställda företagsobligationen kommer att noteras på Nasdaq Sustainable Bond List. Obligationens löptid är 3,5 år, med en rörlig kupongränta om 3M Stibor + 3,50%. Danske Bank och SEB var finansiella rådgivare i bostadsutvecklares framgångsrika obligationsemission.

Platsannonser