Finans

Bolund: "Det är förenat med stor risk"

Equity crowdfunding gör sitt intåg i Sverige. Finansmarknadsministern och FI pekar på flera problem. "Svårt förstå vilka risker man som investerare utsätter sig för."

Uppdaterad 2016-03-16
Publicerad 2016-03-11

I Storbritannien har det skett en explosion av så kallade equity crowdfunding-plattformar.

Först ut var brittiska Crowdcube som lanserades 2011 och som gör det möjligt för investerare att gå in med kapital i nystartade bolag med några klick.

Även i Sverige är det en växande marknad. Fundedbyme släppte sin crowdfunding-plattform 2012 och värdepappersbolaget Alternativa lanserade ett liknande koncept strax före årsskiftet under namnet Pepins.

Men både finansmarknadsministern Per Bolund (MP) och Johan Terfelt, rättsavdelningschef, ser risker med PE-crowdfunding.

– Investering i företag i tidiga skeden är förenat med hög risk. Därför är det av stor vikt med klar och tydlig information över företagets riskprofil, särskilt om investeraren är en privatperson, säger Per Bolund till Realtid.se.

Johan Terfelt menar att investerare riskerar att hamna ett informationsunderläge.

– Det är svårt för en investerare att förstå vilka risker man egentligen utsätter sig för.  De som vill investera måste få tillräckligt med information så att de vet vad de gör. Ofta är det startup-företag som söker kapital de här vägarna och våra iakttagelser är att det sällan lämnas ut fullgod information om vad de här bolagen söker och vad de ska ha kapitalet till, säger Terfelt.

15 december förra året lämnade FI sin utredning "Gräsrotsfinansiering i Sverige" till regeringen där man bland annat föreslår en översyn av problemen med informationsunderläget.

Samtidigt ser båda fördelar med den nya investeringsmodellen, då det kan vara svårare för startups att få banklån än etablerade företag.

– Det är positivt att PE-plattformar utgör en alternativ finansieringskälla till företag i tidiga skeden, särskilt de som är innovativa och har en hög tillväxtpotential. Dessa företag tenderar att ha det svårare att få finansiering från banker, säger Per Bolund.

Det finns ingen utformad crowdfundingreglering i Sverige eller på EU-nivå, enligt Bolund. Men EU-kommissionen är just nu i färd med att kartlägga crowdfunding-marknaden och ska presentera en rapport i april i ämnet.

Den kartläggningen och FI:s rapport ska ligga till grund för finansdepartementets analys. 

– Vi följer utveckling på marknaden och analyserar hur man på bästa sätt ska agera framåt. Det finns ett behov för djupare analys vilket Finansinspektionen lyfte fram i sin rapport, säger Per Bolund.

Platsannonser

Logga in