Finans Nyhet

Bolåneutmanarna växer fortast på bolånemarknaden

Taggar i artikeln

SCB Utlåning
SCBSCB
Foto: Jon Flobrant via Unsplash
Publicerad

I november noterades den lägsta nivån på bunden ränta för bostadslån sedan 2005, en marknad där bostadskreditinstitut växer fortare än monetära finansinstitut.

Bostadslån från bostadskreditinstitut, BKI, växer fortare än bostadslån från monetära finansinstitut, FMI, framgår av SCB:s finansmarknadsstatistik för november 2020. Tillväxttakten för bostadslån från BKI var 43,8 procent i november, jämfört med 5,5 procent för FMI. BKI växer dock från en mycket låg nivå då de idag står för knappt 1 procent av hushållens totala bostadslån. Under november uppgick BKI:s och AIF:s utlåning till hushåll till 27 744 miljoner kronor, jämfört med FMI:s totala utlåning till hushåll om 4 417 317 miljoner kronor.

Bostadslån, motsvarande 82 procent av den totala utlåningen till hushållen, hade en årlig tillväxttakt om 5,5 procent medan hushållens konsumtionslån växte med 5,8 procent. Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll uppgick till 5,3 procent. Utlåning till icke-finansiella företag ökade samtidigt med 3,5 procent. Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 6 911 miljarder kronor. 

I november 2020 var räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år i genomsnitt 1,29 procent, vilket är den lägsta nivån som noterats sedan statistiken började publiceras år 2005, framgår av SCB:s finansmarknadsstatistik för november 2020. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,48 procent, den lägsta sedan slutet av 2018.

Annons

Annons